← Strona główna Grupy PFR

Tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm

Finansowanie dla mikrofirm i MŚP opiera się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych, dostępnych w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu.

Po spełnieniu określonych kryteriów (w tym: utrzymanie działalności i utrzymanie zatrudnienia), po 12 miesiącach do 75 proc. wartości subwencji może zostać umorzone. Według szacunków PFR, dzięki temu w gospodarce pozostanie ok. 60 mld zł.

Ważne komunikaty dotyczące programu

Najważniejsze informacje
Najważniejsze informacje
Sprawdź szczegóły
Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Zobacz więcej
Bezpłatne szkolenia online
Bezpłatne szkolenia online
Zapisz się
 Wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 249 pracowników można złożyć wyłącznie drogą online w następujących bankach:
 

Kliknij, aby przejść na stronę banku:

Terminy uruchomienia usługi w kolejnych bankach zostaną potwierdzone w późniejszym terminie.
Program Tarcza Finansowa PFR jest finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju S. A.

 

Smiley face

Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm

Więcej o Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm znajdziesz w naszym przewodniku. Zastrzegamy, że niektóre zapisy w przewodniku mogą ulec zmianie.

Pobierz przewodnik

Jak określić liczbę pracowników, aby ustalić, czy moja firma należy do grupy mikrofirm lub MŚP, a więc może skorzystać z subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR?

Jeżeli korzystasz z wielu instrumentów wsparcia, np. mikropożyczki udzielanej przez powiatowe urzędy pracy, zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz ulg w zakresie należności z tytułu najmu, sprawdź zasady kumulacji

Przed złożeniem wniosku o pomoc sprawdź, które instrumenty kumulują się ze sobą. Pomoc udzielana w ramach Tarczy Antykryzysowej dla Mikrofirm i MŚP z sekcji 3.1 Komunikatu Komisji może być kumulowana z inną pomocą z tej sekcji do łącznego limitu nieprzekraczającego 800 000 EUR, zasady kumulacji z innymi rodzajami pomocy opisane są tutaj.

Zobacz jak wygląda proces i o czym pamiętać od złożenia wniosku do otrzymania subwencji:

 

Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm

(poniżej 9 pracowników i roczny obrót poniżej 2 mln euro)

Obliczenie kwoty subwencji dla mikrofirm:

  • 12 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które w wyniku pandemii straciły między 25 (włącznie) a 50 proc. przychodów ze sprzedaży;
  • 24 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które straciły między 50 (włącznie) a 75 proc. przychodów;
  • 36 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które straciły 75 proc. lub więcej przychodów ze sprzedaży.
  • Maksymalna wartość subwencji wynosi 324 tys. zł.

 

Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

(do 249 pracowników lub roczny obrót do 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro)

Obliczenie kwoty subwencji dla MŚP:

  • 4% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły między 25 (włącznie) a 50 proc. przychodów ze sprzedaży;
  • 6% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły między 50 (włącznie) a 75 proc. przychodów ze sprzedaży;
  • 8% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły 75 proc. przychodów ze sprzedaży lub więcej.

W przypadku podjęcia przez PFR decyzji o przyznaniu subwencji w kwocie niższej niż wnioskowana - w późniejszym terminie będziesz miał możliwość złożenia wniosku odwoławczego. W celu uzyskania wyższej kwoty wnioskowanej subwencji należy zweryfikować rozbieżność danych w rejestrach instytucji (np. ZUS, US) ze stanem deklarowanym we wniosku. Wniosek odwoławczy może zostać złożony w terminie nie później niż 2 miesiące od dnia otrzymania decyzji, od której składane jest odwołanie. Wnioski złożone po tym terminie będą odrzucane przez PFR. Wniosek odwoławczy możesz złożyć dwukrotnie. W przypadku odrzucenia wniosku o subwencję masz możliwość złożenia nowego wniosku.

 

Warunki RODO

Warunki RODO