← Strona główna Grupy PFR

Działanie pomocy

Zwracamy Państwa uwagę, że poniższy materiał ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Ostateczna ocena sytuacji przedsiębiorcy będzie dokonywana w oparciu o całokształt okoliczności dotyczących konkretnego przedsiębiorcy, z uwzględnieniem postanowień Dokumentów Programowych, a w szczególności Umowy Subwencji Finansowej i Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm" („Regulamin”).

Wszelkie wyrażenia, niezdefiniowane w niniejszym Scenariuszu, a pisane w jego treści wielką literą, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

Formularz krok po kroku

Warunki RODO

Warunki RODO