← Strona główna Grupy PFR

Budowa percepcji zgodności, tj. odpowiedzialności za działanie w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, regulacjami wewnętrznymi, standardami rynkowymi, jak i przede wszystkim normami etycznymi, oparta została na programie szkoleń i spotkań wewnętrznych z pracownikami PFR, w tym:

  • wydarzeń dedykowanych budowaniu świadomości Compliance w PFR, jak i
  • szkoleń z zakresu Compliance, zarówno wstępnych, jak i cyklicznych poświęconych wybranym aspektom zgodności.

ręce

Warunki RODO

Warunki RODO