← Strona główna Grupy PFR

Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności realizowany jest w zgodzie z najlepszymi praktykami obowiązującymi na rynku. PFR minimalizuje ryzyko braku zgodności poprzez działania:

 

 

Prewencyjne
służące zapobieganiu wystąpienia ryzyka braku zgodności,

 

Analityczne
polegające na weryfikacji i analizie zidentyfikowanego ryzyka braku zgodności w tym podjęcia działań naprawczych zmierzających do wyeliminowania ryzyka braku zgodności.

 

Detekcyjne
zmierzające do wykrycia, badania i zarządzania ryzykiem braku zgodności,

Warunki RODO

Warunki RODO