← Strona główna Grupy PFR

PFR w pigułce

Dowiedz się czym zajmujemy się w Grupie Kapitałowej PFR, poznaj naszą strukturę, nasze cele i ambicje oraz strategię rozwoju na najbliższe lata.

PFR w pigułce

Dowiedz się czym zajmujemy się w Grupie Kapitałowej PFR, poznaj naszą strukturę, nasze cele i ambicje oraz strategię rozwoju na najbliższe lata.


Jesteśmy instytucją, która koordynuje działania podmiotów państwowych wspierających zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Pod naszymi skrzydłami integrujemy działalność ekosystemu wielopłaszczyznowo wspierającego rozwój polskiej gospodarki. Wspieramy proces jej modernizacji. Pomagamy eksporterom, innowatorom, inwestujemy w rozwój przedsiębiorstw i infrastruktury.

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ PFR

Polski Fundusz Rozwoju S.A. wraz ze swoimi spółkami zależnymi tworzy państwową grupę kapitałową z siedzibą w Warszawie, która oferuje instrumenty wspierające rozwój przedsiębiorstw, samorządów i osób fizycznych oraz inwestuje w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy Polski. Celem powstałej w 2016 roku Grupy Kapitałowej PFR (GK PFR) jest realizowanie programów zwiększających długoterminowy potencjał inwestycyjny i gospodarczy oraz wspierających wyrównywanie szans i ochronę środowiska naturalnego.
 


 

Oprócz PFR S.A. pełniącego funkcję spółki dominującej i centrum strategicznego, w skład GK PFR wchodzą cztery odrębne spółki zależne:

  • PFR Ventures – największy fundusz funduszy (FoF) w regionie CEE oferujący finansowanie zwrotne innowacyjnym spółkom z sektora MŚP poprzez wybranych pośredników finansowych, takich jak fundusze venture capital (VC) czy aniołowie biznesu;
  • PFR TFI – podmiot specjalizujący się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi zorientowanymi na aktywa alternatywne (np. nieruchomości, projekty infrastrukturalne, PE czy VC) oraz zarządzaniu częścią środków pozyskanych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK);
  • PFR Nieruchomości – nieruchomościowe ramię Grupy Kapitałowej, którego celem jest wzmacnianie ogólnopolskiego rynku mieszkaniowego poprzez realizację inwestycji i zwiększanie dostępności mieszkań na wynajem, także dla słabiej uposażonych rodzin.
  • PFR Portal PPK – ustawowy operator Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), które są powszechnym i dobrowolnym systemem długoterminowego oszczędzania pracowników w Polsce, opracowanym i współfinansowanym przez pracodawców i państwo.

Do jednostek zależnych należy zaliczyć także spółkę celową PPP Venture Sp. z o.o., w której PFR posiada 80% udziałów. Przy Grupie Kapitałowej PFR funkcjonuje także Fundacja PFR – organizacja non-profit powołana w 2018 r. Ponadto PFR posiada 50% udziałów w spółce Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o., której celem jest świadczenie kompleksowych usług przechowywania i zdalnego przetwarzania danych. W ciągu pierwszych kilkunastu miesięcy działalności OChK zawarł dwie umowy strategiczne: z Google (sierpień 2019 r.) i Microsoft (maj 2020 r.), które przewidują budowę centrów danych obu globalnych dostawców chmury publicznej na terenie Polski. Drugim inwestorem w tym projekcie jest PKO Bank Polski S.A.

Wzorując się na najlepszych praktykach międzynarodowych i działając w ramach jednej kompleksowej strategii, Polski Fundusz Rozwoju integruje także ofertę innych czołowych polskich instytucji rozwoju przewodząc szerszej Grupie PFR. Należą do niej: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Strategia Grupy PFR na lata 2020-2025

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju to nowoczesny system polskich instytucji rozwoju o wspólnej wizji i misji oraz podstawowych zasadach działania. Poniżej prezentujemy dokument strategii Grupy PFR na lata 2020-2025 przyjęty w czerwcu 2020 r.:

GRUPA KAPITAŁOWA PFR W LICZBACH

70,1 mld PLN

Wysokość udzielonej pomocy dla przedsiębiorstw i na ochronę miejsc pracy w ramach Tarczy Finansowej

377 000

Liczba firm, które otrzymały subwencje w ramach Tarczy Finansowej, zatrudniające ponad 3,3 mln pracowników

2,0 mln

Liczba uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) i PPE po III etapie programu

12,5 mld PLN

Poziom inwestycji przy wielkości środków zainwestowanych w projekty o wartości ponad 28,2 mld PLN od 2016r.

300+

Innowacyjne spółki, które pozyskały finansowanie z funduszy VC zarządzanych przez PFR

570 mln PLN

Skumulowany zysk netto PFR S.A. od 2016 r.

Warunki RODO

Warunki RODO