← Strona główna Grupy PFR
To szansa dla samorządu na pozyskanie znaczącego kapitału na rozwój. PFR nabywa od samorządu mniejszościowy pakiet udziałów w spółce, np. zarządzającej systemami wodociągów i kanalizacji, pozostawiając kontrolę nad spółką w rękach samorządu.

Taka transakcja pozostaje bez wpływu na indywidualny wskaźnik zadłużenia. Zakłada zwykle cykliczny odkup udziałów własnych przez spółkę komunalną z wypracowanych zysków rozłożony na bardzo długi okres (do 25 lat), w wyniku czego samorząd docelowo odzyskuje pełną własność przedsiębiorstwa.

Monetyzacja Spółek Komunalnych - pytania i odpowiedzi

Zrealizowane Inwestycje w ramach monetyzacji spółek komunalnych

 • PEWIK Gdynia.

  PEWIK Gdynia

  • Gdynia

  Gdynia podpisała umowę inwestycyjną z zarządzanym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) Funduszem Inwestycji Samorządowych FIZAN (PFR), na mocy której 25% udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PEWIK) w Gdyni trafiło do PFR. Dla FIS inwestycja w dobrze zarządzaną, stabilną spółkę to korzystna lokata kapitału, a dla miasta dodatkowe środki na realizację inwestycji istotnych dla rozwoju oraz jakości życia mieszkańców.

  Czytaj więcej

  Transakcja zakupu mniejszościowych udziałów PEWIK Gdynia przez FIS została zrealizowana dzięki programowi „Pakiet dla Miast Średnich”, który powstał w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia w średniej wielkości miastach w Polsce. Gminy Wejherowo i Kosakowo oraz Gminy Miast Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa, chcąc pozyskać finansowanie na modernizację lokalnej infrastruktury, za zgodą rad miejskich i gminnych, przeprowadziły konkurencyjne postępowanie na zakup mniejszościowego pakietu udziałów w Spółce. Spośród wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu, najkorzystniejszą ofertę złożył FIS.

  Fundusz Inwestycji Samorządowych proponuje samorządom takie formy wsparcia, które z jednej strony pokrywają lukę kapitałową w projektach inwestycyjnych, a z drugiej nie pogarszają ich Indywidualnego Wskaźnika Zadłużenia. Jesteśmy partnerem, który udziela samorządom wszechstronnego wsparcia – zarówno w obszarze finansowania, jak i kompleksowego doradztwa. Chcemy, aby nasi partnerzy samorządowi mieli poczucie, że mogą na nas liczyć i żebyśmy byli ich ambasadorem w Warszawie/p>

  – mówi Bartłomiej Pawlak, wiceprezes zarządu PFR.

  FIS stanie się mniejszościowym, pasywnym udziałowcem PEWIK. Zgodnie z umową inwestycyjną nie będzie miał on wpływu na bieżące zarządzanie spółką i najpóźniej po 20 latach zakupione udziały znów staną się własnością samorządów. Model inwestycyjny Funduszu jest bezpieczny dla samorządów i ich spółek zależnych. Fundusz inwestuje w dobrze zarządzane, zyskowne spółki komunalne o stabilnej kondycji finansowej.

  To bardzo korzystna i bezpieczna dla Gdyni transakcja. Zyskamy dodatkowe finansowanie dla inwestycji, a przez cały czas trwania umowy gminy będą większościowym udziałowcem Spółki PEWIK

  - podkreśliła Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni.

  Przedsiębiorstwo wodociągowe w tym czasie będzie działało jak dotąd,  realizując wszelkie zaplanowane, ambitnie i z rozmachem, inwestycje. Biznesplan przewiduje także, że cena wody i ścieków nie będzie mogła zostać istotnie podwyższona w okresie obowiązywania umowy oraz że nowy nabywca nie będzie mógł komukolwiek poza dotychczasowymi wspólnikami odsprzedać swoich udziałów.

  Gdyński PEWIK, współwłasność wymienionych na początku gmin, dzięki doskonałej, wieloletniej  współpracy samorządowej jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Osiągnięcie takiego stanu nie było łatwe, lecz dziś pozwala bez ryzyka pozyskać duży kapitał, który gminy przeznaczą na niezbędne inwestycje, planowane do realizacji od roku 2019, bez konieczności zadłużania się i w całkowicie pozbawiony ryzyka sposób.  W czasie, gdy gwałtownie rosną ceny usług i materiałów budowlanych oraz gdy plany rozwojowe są ambitne, jest to nader korzystna okoliczność.  Można powiedzieć, że to bonus dla mieszkańców, za lata wytężonej, profesjonalnej pracy zarządów spółki PEWIK i gmin – jej właścicieli.

 • Miejski Zarząd Budynków w Wałbrzychu

  Miejski Zarząd Budynków w Wałbrzychu

  • Wałbrzych

  Polski Fundusz Rozwoju w dniu 25.10.2019 poprzez zarządzany przez PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN (FIS) podpisał umowę z Gminą Wałbrzych na zakup 49,02% udziałów w Spółce Miejski Zarząd Budynków w Wałbrzychu (MZB Wałbrzych).

  Czytaj więcej

  W ramach transakcji FIS został długoterminowym, pasywny inwestorem w MZB. Spółka jest największym zarządcą nieruchomościami w regionie i jednym z większych pracodawców w Wałbrzychu. Miasto w wyniku transakcji uzyskało środki na rewitalizację budynków komunalnych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2016 – 2025, który stanowił priorytetowe zadanie Miasta w zakresie poprawy warunków mieszkalnych i poprawy jakości życia mieszkańców.

  „Budujemy nowe mieszkania komunalne, a do tego potrzeba nam zewnętrznego wsparcia kapitałowego i taką pomocną dłoń okazuje nam po raz kolejny Polski Fundusz Rozwoju. To atrakcyjna i bezpieczna forma pozyskania środków finansowych. Coraz więcej gmin będzie sięgało po takie mechanizmy ponieważ zasoby finansowe samorządów są ograniczone”

  - wskazał prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

  „Cieszymy się, że Fundusz Inwestycji Samorządowych włączył się w kolejną inwestycję, która wspiera zrównoważony rozwój Polski. Fundusz powstał właśnie dla umożliwienia realizacji takich inicjatyw”

  - powiedział wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak.

 • Wodociągi i Kanalizacja w Opolu

  Wodociągi i Kanalizacja w Opolu

  • Opole

  Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN (FIS) zarządzany przez PFR zgodnie z umową zawartą 4 grudnia 2019 stał się mniejszościowym, pasywnym udziałowcem w Spółce WiK Opole, w której objął 25% udziałów za łączną kwotę ok 100 mln złotych.

  Czytaj więcej

  Środki pozyskane ze sprzedaży udziałów w WiK miasto Opole zamierzał wydać głównie na budowę Centrum Usług Publicznych, centrum przesiadkowego koło dworca PKP i obiekty sportowe.

  FIS inwestuje w dobrze zarządzane, zyskowne spółki komunalne o stabilnej kondycji finansowej, a taką jest właśnie WiK Opole, który ma stabilne przychody, dysponuje dużym majątkiem, a aktualnie prowadzi również inwestycję w kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków.

  Dla FIS to korzystna lokata kapitału, a dla miasta dodatkowe środki na realizację inwestycji istotnych dla rozwoju oraz jakości życia mieszkańców.

  „Ma to niebagatelne znaczenie dla naszego miasta, bo dzięki tym pieniądzom będziemy mogli zrealizować ważne dla mieszkańców inwestycje, jak nowy stadion piłkarski, Opolski Park Sportu czy Centrum Usług Publicznych.”

  - tłumaczył prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

  „Fundusz Inwestycji Samorządowych proponuje samorządom takie formy wsparcia, które z jednej strony pokrywają lukę kapitałową w projektach inwestycyjnych, a z drugiej nie pogarszają ich Indywidualnego Wskaźnika Zadłużenia. Jesteśmy partnerem, który udziela samorządom wszechstronnego wsparcia – zarówno w obszarze finansowania, jak i kompleksowego doradztwa. Zazwyczaj pierwsza transakcja otwiera drzwi do następnych. Samorządy wiedzą, że mogą na nas liczyć w wielu aspektach - nie tylko finansowym, ale też skorzystać z naszego know-how i doświadczenia zespołu.”

  - powiedział Bartłomiej Pawlak, wiceprezes zarządu PFR.

 • Tarnobrzeskie Wodociągi

  Tarnobrzeskie Wodociągi

  • Tarnobrzeg

  Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN (FIS) zarządzany przez PFR oraz Gmina Tarnobrzeg podpisały umowę inwestycyjną na mocy której 45% udziałów w spółce Tarnobrzeskie Wodociągi sp. z o.o. w Tarnobrzegu została zakupiona przez FIS.

  Czytaj więcej

  Dla FIS inwestycja w spółkę o stabilnych przychodach to korzystna lokata kapitału, a dla miasta dodatkowy zastrzyk kapitału na realizację inwestycji związanych jest z szerokimi planami władz Miasta Tarnobrzega mającymi na celu jego rozwój. FIS przeprowadził wcześniej kilka podobnych transakcji, m.in.: w Gdyni, Opolu, Nowym Sączu czy Limanowej.

  FIS stał się mniejszościowym, pasywnym udziałowcem Tarnobrzeskich Wodociągów. Zgodnie z umową inwestycyjną nie będzie miał on wpływu na bieżące zarządzanie spółką i najpóźniej po 20 latach zakupione udziały znów staną się własnością samorządów. Model inwestycyjny Funduszu jest bezpieczny dla samorządów i ich spółek zależnych. Fundusz inwestuje w dobrze zarządzane, zyskowne spółki komunalne o stabilnej kondycji finansowej.

  Środki uzyskane z PFR władze miasta Tarnobrzeg planują przeznaczyć m.in. na budowę dróg nad Jeziorem Tarnobrzeskim oraz w strefie gospodarczej, co przyczyni się do rozwoju potencjału miasta w zakresie turystyki i rekreacji oraz poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych miasta.

  W związku z realizacją na terenie miasta Tarnobrzega inwestycji, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych m.in.: z Unii Europejskiej i funduszy krajowych, a także planowanych kolejnych projektów, konieczne stało się zabezpieczenie niezbędnych środków na wkład własny. Uwzględniając sytuację w zakresie zadłużenia Gminy istotne jest poszukiwanie alternatywnych rozwiązań pozyskiwania źródeł finansowych, w tym przede wszystkim źródeł kapitałowych nie tworzących nowych lub powiększających istniejących zobowiązań dłużnych w budżecie miasta. Dzięki pozyskanym funduszom z PFR gmina zamierza zrealizować ważne inwestycje, które przyczynią się do rozwoju miasta

  – powiedział Dariusz Bożek, Prezydent Miasta Tarnobrzega

 • Międzynarodowe Targi Gdańskie

  Międzynarodowe Targi Gdańskie

  • Gdańsk

  Zarządzany przez PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN (FIS) oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. (MTG) wraz z Gminą Miasta Gdańsk zawarły umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia znaczącego pakietu udziałów w podwyższonych kapitale zakładowym MTG. Od 2012 r. MTG prowadzi m.in. działalność w nowo wybudowanym Centrum AmberExpo z trzema halami wystawienniczymi oraz centrum konferencyjnym na ok. tysiąc miejsc.

  Czytaj więcej

  FIS zainwestował w prosperującą spółkę, która ma ma kluczowe znaczenie dla rozwoju branży targowo-wystawienniczej i promocji regionu. Jako inwestor mniejszościowy FIS przyjął rolę pasywną, pozostając bez wpływu na bieżące zarządzanie spółką. MTG pozyskane środki finansowe przeznaczyło na spłatę istniejącego zadłużenia oraz sfinansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej spółki.

 • Sądeckie Wodociągi

  Sądeckie Wodociągi

  • Nowy Sącz

  Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN (FIS) zarządzany przez PFR oraz Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. zawarły umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia od istniejących wspólników spółki, w szczególności Gminy Nowy Sącz, znaczącego pakietu udziałów spółki. Była to kolejna transakcja FIS w sektorze wodno-kanalizacyjnym sfinalizowana dzięki programowi „Pakiet dla Miast Średnich”.

  Czytaj więcej

  Transakcja pozwoliła dotychczasowym wspólnikom pozyskać niezbędne środki finansowe na realizacje strategicznych inwestycji rozwojowych. FIS natomiast powiększył swój portfel inwestycji w spółki o stabilnym dochodzie wynikającym z regulowanego profilu sprzedaży.

 • MZGKiM w Limanowej

  MZGKiM w Limanowej

  • Limanowa

  Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN (FIS) zarządzany przez PFR, a także Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. (MZGKiM) oraz Miasto Limanowa zawarły umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia mniejszościowego pakietu udziałów w spółce.

  Czytaj więcej

  Dzięki transakcji FIS powiększył swoją obecność w sektorze wodno-kanalizacyjnym. Miasto Limanowa pozyskało istotne środki finansowe, które były niezbędne dla realizacji przygotowywanego gruntownego programu modernizacji sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w mieście.

  W ślad za tą transakcją, już jako wspólnik MZGKiM, FIS wsparł finansowo przedsięwzięcie inwestycyjne spółki w sektorze budownictwa mieszkaniowego poprzez udzielenie długoterminowej pożyczki wspólnika. Zrealizowany z powodzeniem pierwszy etap programu „Mieszkać w LimaNowej” to szczególny przykład możliwości jakimi dysponują samorządy dla zwiększenia dostępności komfortowych, czynszowych mieszkań z opcją dojścia do własności dla poszukujących ich, często młodych rodzin, tak istotnych dla przyszłego rozwoju gminy.
   

 • Rewitalizacja Radom

  Rewitalizacja Radom

  • Radom

  Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN (FIS) zarządzany przez PFR, a także Rewitalizacja Sp. z o.o. w Radomiu oraz Gmina Miasta Radomia zawarły umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia mniejszościowego pakietu udziałów w spółce.

  Czytaj więcej

  Ponadto FIS udzielił spółce pożyczek wspólnika, które zostały przeznaczone na sfinansowanie szeregu zadań rewitalizacyjnych w mieście dotyczących obiektów mieszkalno-usługowych z przeznaczeniem na ich odsprzedaż.

Warunki RODO

Warunki RODO