← Strona główna Grupy PFR

W związku z wymogiem transpozycji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, opracuje system zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów, zgodny z wymogami tej dyrektywy.

Aktualizacja dotychczasowego modelu zgłaszania nieprawidłowości przeprowadzona zostanie nie tylko w oparciu o dyrektywę, ale również w oparciu o krajowe i międzynarodowe standardy w tym zakresie, m.in.:

  • Wytyczne antykorupcyjne CBA,
  • Projektowaną normę ISO: 37002.

Implementacja i działania dostosowujące system zgłaszania nieprawidłowości, wraz z nadrzędną zasadą ochrony sygnalistów, do wymogów dyrektywy o ochronie sygnalistów realizowane są przez PFR w trybie:

 

 

ciągłym

 

udokumentowanym

 

transparentnym

 

poddawanym ewaluacji

PFR dokłada należytej staranności do ochrony sygnalistów, w tym gwarantuje ochronę poufności osoby zgłaszającej. W PFR obowiązuje zasada: zero tolerancji dla działań odwetowych.

Zgłoś naruszenie:

  • bezpośrednio na adres e-mail: [email protected]
  • lub za pośrednictwem aplikacji do zgłaszania naruszeń (zapewniającej pełną anonimowość), dostępnej poniżej:
Ikonka zgłoszenia.

Aplikacja do zgłaszania naruszeń

zidentyfikowanych w działalności w PFR S.A.

Dodaj zgłoszenie

Warunki RODO

Warunki RODO