← Strona główna Grupy PFR

Raporty bieżące

Znajdziesz tu wszystkie raporty bieżące, które opublikowaliśmy w odpowiednich systemach giełdowych w związku z notowaniem naszych instrumentów na rynku publicznym.

Raporty bieżące

Znajdziesz tu wszystkie raporty bieżące, które opublikowaliśmy w odpowiednich systemach giełdowych w związku z notowaniem naszych instrumentów na rynku publicznym.


Raporty w roku 2024

Raport bieżący nr 1/2024  |  EBI/ESPI

Termin przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Na podstawie § 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”, Zarząd Polski Fundusz Rozwoju S.A. („Spółka”) informuje, że w roku 2024, jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny Spółki za rok 2023 zostaną przekazane w dniu 31 maja 2024 roku.

Zapraszamy do pobrania raportu: Raport bieżący nr 1/2024

Raporty w roku 2023

Raport bieżący nr 1/2023  |   EBI/ESPI

Termin przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Na podstawie § 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”, Zarząd Polski Fundusz Rozwoju S.A. („Spółka”) informuje, że w roku 2023, jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny Spółki za rok 2022 zostaną przekazane w dniu 31 maja 2023 roku.

Zapraszamy do pobrania raportu: Raport bieżący nr 1/2023

Raporty w roku 2022

Raport bieżący nr 1/2022   |   EBI/ESPI

Termin przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Na podstawie § 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”, Zarząd Polski Fundusz Rozwoju S.A. („Spółka”) informuje, że w roku 2022, jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny Spółki za rok 2021 zostaną przekazane w dniu 27 maja 2022 roku.

Zapraszamy do pobrania raportu: Raport bieżący nr 1/2022

 

Raport bieżący nr 2/2022   |   EBI/ESPI

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Na podstawie § 19 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”, Zarząd Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania przez Spółkę jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok 2021. Raport okresowy, zawierający sprawozdania Spółki zostanie przekazany w dniu 31 maja 2022 r. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. (opublikowanego na stronie Catalyst w dniu 28 stycznia 2022 r.) pierwotny termin przekazania ww. raportu określony był na dzień 27 maja 2022 r.

Zapraszamy do pobrania raportu: Raport bieżący nr 2/2022

Raporty w roku 2021

Raport bieżący nr 1/2021   |   EBI/ESPI

Termin przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Na podstawie § 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”, Zarząd Polski Fundusz Rozwoju S.A. („Spółka”) informuje, że w roku 2021, jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny Spółki za rok 2020 zostaną przekazane w dniu 28 maja 2021 roku.

Zapraszamy do pobrania raportu: Raport bieżący nr 1/2021

 

Raport bieżący nr 2/2021 | EBI/ESPI

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Na podstawie § 19 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”, Zarząd Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania przez Spółkę jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok 2020. Raport okresowy, zawierający sprawozdania Spółki zostanie przekazany w dniu 31 maja 2021 r. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. (opublikowanego na stronie Catalyst w dniu 28 stycznia 2021 r.) pierwotny termin przekazania ww. raportu określony był na dzień 28 maja 2021 r.

Zapraszamy do pobrania raportu: Raport bieżący nr 2/2021

Raporty w roku 2020

Raport bieżący nr 1/2020   |   EBI/ESPI

Termin przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Na podstawie § 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, Zarząd Polski Fundusz Rozwoju S.A. („Spółka”) informuje, że w roku 2020, jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny Spółki za rok 2019 zostaną przekazane w dniu 31 lipca 2020 roku.

Zapraszamy do pobrania raportu:  Raport bieżący nr 1/2020

Warunki RODO

Warunki RODO