← Strona główna Grupy PFR

Raporty bieżące

Znajdziesz tu wszystkie raporty bieżące, które opublikowaliśmy w odpowiednich systemach giełdowych w związku z notowaniem naszych instrumentów na rynku publicznym.

Raporty bieżące

Znajdziesz tu wszystkie raporty bieżące, które opublikowaliśmy w odpowiednich systemach giełdowych w związku z notowaniem naszych instrumentów na rynku publicznym.


Raporty w roku 2021

Raport bieżący nr 1/2021   |   EBI/ESPI

Termin przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Na podstawie § 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”, Zarząd Polski Fundusz Rozwoju S.A. („Spółka”) informuje, że w roku 2021, jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny Spółki za rok 2020 zostaną przekazane w dniu 28 maja 2021 roku.

Zapraszamy do pobrania raportu: Raport bieżący nr 1/2021

Raporty w roku 2020

Raport bieżący nr 1/2020   |   EBI/ESPI

Termin przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Na podstawie § 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, Zarząd Polski Fundusz Rozwoju S.A. („Spółka”) informuje, że w roku 2020, jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny Spółki za rok 2019 zostaną przekazane w dniu 31 lipca 2020 roku.

Zapraszamy do pobrania raportu:  Raport bieżący nr 1/2020

Warunki RODO

Warunki RODO