← Strona główna Grupy PFR

Kurs obligacji PFR

Sprawdź aktualne notowania wyemitowanych przez obligacji wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi każdej z serii.

Kurs obligacji PFR

Sprawdź aktualne notowania wyemitowanych przez obligacji wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi każdej z serii.Wybrane serie naszych obligacji notowane są na rynku publicznym Catalyst. Poniżej sprawdzisz aktualne kursy wszystkich wyemitowanych przez nas serii instrumentów dłużnych wraz z podstawowymi parametrami każdej z nich.

Wybierz interesującą Cię serię z rozwijanej listy.
 

PFR 0324
PFR 0325
PFR 0627
PFR 0925
PODSTAWOWE INFORMACJE – PFR 0324

Nazwa emitenta

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Data autoryzacji

28.05.2020

Data pierwszego notowania

28.05.2020

Data wykupu

29.03.2020

Wartość nominalna (PLN)

1 000 000,00

Wartość emisji (PLN)

16 325 000 000,00

Rodzaj oprocentowania obligacji

stałe

Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)

1.375%

PODSTAWOWE INFORMACJE – PFR 0325

Nazwa emitenta

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Data autoryzacji

28.05.2020

Data pierwszego notowania

28.05.2020

Data wykupu

31.03.2025

Wartość nominalna (PLN)

1 000 000,00

Wartość emisji (PLN)

18 500 000 000,00

Rodzaj oprocentowania obligacji

stałe

Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)

1.625%

PODSTAWOWE INFORMACJE – PFR 0627

Nazwa emitenta

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Data autoryzacji

27.07.2020

Data pierwszego notowania

27.07.2020

Data wykupu

07.06.2027

Wartość nominalna (PLN)

1 000 000,00

Wartość emisji (PLN)

10 000 000 000,00

Rodzaj oprocentowania obligacji

stałe

Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)

1.75%

PODSTAWOWE INFORMACJE – PFR 0925

Nazwa emitenta

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Data autoryzacji

28.05.2020

Data pierwszego notowania

28.05.2020

Data wykupu

22.09.2025

Wartość nominalna (PLN)

1 000 000,00

Wartość emisji (PLN)

15 175 000 000,00

Rodzaj oprocentowania obligacji

stałe

Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)

1.625%

Warunki RODO

Warunki RODO