← Strona główna Grupy PFR

PFR wdraża System Zgodności (CMS), który ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i stabilności organizacji,
a także wzmocnienie jej fundamentów w wymagającym otoczeniu, zarówno makroekonomicznym, jak i regulacyjnym.

PFR jako instytucja działająca w ramach i na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, jak i ustawy o Systemie Instytucji Rozwoju, realizuje zadania zmierzające do zwiększenia potencjału gospodarczego Polski poprzez działania inwestycyjne i rozwojowe. 

 

 

 

PFR w ramach prowadzonej działalności dokłada wszelkiej staranności do zachowania zgodności z wymogami powszechnie obowiązującego prawa.

Zgodność z prawem stanowi fundament każdego rozwoju

Hierarchiczny System Regulacji Wewnętrznych

HIERARCHICZNY SYSTEM REGULACJI WEWNĘTRZNYCH

Działania PFR na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i zwiększania potencjału gospodarczego Polski wymagają dołożenia należytej staranności w zakresie stosowania na zasadzie adekwatności i proporcjonalności  rozwiązań, praktyk i standardów obowiązujących uczestników rynku.

PFR w ramach Systemu Zgodności korzysta m.in. z

Dobrych Praktyk

Spółek Notowanych na GPW 2021

Rekomendacji H

Komisji Nadzoru Finansowego

Rekomendacji Z

Komisji Nadzoru Finansowego

Dobrych Praktyk

Spółek Notowanych na GPW 2021

Rekomendacji H

Komisji Nadzoru Finansowego

Rekomendacji Z

Komisji Nadzoru Finansowego

Zasadach Ładu Korporacyjnego

dla Instytucji Nadzorowanych

Norm

Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, m.in.: ISO: 37301:2021

Wytycznych CBA

w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (Compliance) w sektorze publicznym

Zasadach Ładu Korporacyjnego

dla Instytucji Nadzorowanych

Norm

Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, m.in.: ISO: 37301:2021

Wytycznych CBA

w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (Compliance) w sektorze publicznym

Zgodność z normami etycznymi i nadrzędnymi wartościami, którymi PFR S.A. kieruje się w swojej bieżącej działalności:

Współpraca i partnerstwo
Współpraca i partnerstwo

Traktujemy innych w swojej pracy tak samo, jak chcielibyśmy być traktowani. Szanujemy i doceniamy pracę innych, wsłuchując się w ich potrzeby. Współpracując, dzielimy się doświadczeniem i informacjami, aby zaufanie było fundamentem rozwoju polskiego społeczeństwa i gospodarki.

Odpowiedzialność
Odpowiedzialność

Analizujemy i rozumiemy otaczającą nas rzeczywistość, potrafimy powiązać własne zadania z celami zespołu i firmy, tak aby osiągać zamierzone rezultaty, a we wszystkich działaniach mamy na uwadze dobro Polski. Wyciągamy wnioski ze swoich sukcesów i porażek oraz podejmujemy konieczne ryzyko. Realizujemy to, co zadeklarowaliśmy w sposób konsekwentny, bez oglądania się na innych.

Profesjonalizm
Profesjonalizm

Konsekwentnie dążymy do realizacji celów, dostarczając naszym klientom produktów i usług najwyższej jakości. Jesteśmy zawsze przygotowani, a sprawy doprowadzamy do końca.

Rozwój
Rozwój

Tworzymy nowe idee, usługi oraz rozwiązania przez co wspieramy rozwój polskiej gospodarki i społeczeństwa. Śledzimy najnowsze trendy i wykraczamy poza utarte schematy myślenia i działania. Przekraczamy granicę osiągając niezwykłe i nowe rezultaty.

Warunki RODO

Warunki RODO