← Strona główna Grupy PFR

Raporty okresowe

Znajdziesz tu nasze raporty roczne, które opublikowaliśmy w odpowiednich systemach giełdowych w związku z notowaniem naszych instrumentów na rynku publicznym.

Raporty okresowe

Znajdziesz tu nasze raporty roczne, które opublikowaliśmy w odpowiednich systemach giełdowych w związku z notowaniem naszych instrumentów na rynku publicznym.


TERMINY RAPORTOWANIA ROCZNEGO W 2023 ROKU

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2022

31.05.2023 r.

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PFR za rok 2022

31.05.2023 r.

Raport roczny za rok 2021
Raport roczny za rok 2020
Raport roczny za rok 2019

Warunki RODO

Warunki RODO