← Strona główna Grupy PFR

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników - program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej skierowany do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw.

Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników to program wsparcia o wartości 100 mld zł skierowanym do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego cel to ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców. Ma pomóc im powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem.

 

 

Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla mikro, małych i średnich firm Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla dużych firm

Tarcza finansowa PFR 1.0 w liczbach (na dzień 31.12.2020)

60 976 868 835 zł

Taką kwotę wsparcia wypłaciliśmy za pośrednictwem banków

340 069

Liczba mikro, małych i średnich firm, które skorzystały z Programu

3 132 631

Liczba pracowników zatrudnionych w tych firmach

60 976 868 835 zł

Taką kwotę wsparcia wypłaciliśmy za pośrednictwem banków

340 069

Liczba mikro, małych i średnich firm, które skorzystały z Programu

3 132 631

Liczba pracowników zatrudnionych w tych firmach

* kwota wypłacona mikroprzedsiębiorstwom: 18,9 mld, małym i średnim firmom: 42,0 mld

 

Informujemy, że 31 lipca 2020 roku upłynął termin przyjmowania nowych wniosków o subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm. Ponadto informujemy, że:

 • zgłoszenia wyjaśniające (reklamacje) dla wniosków złożonych do 31 lipca 2020 roku przyjmowane były do 14 sierpnia 2020 roku
 • odwołania do wniosków złożonych do 31 lipca 2020 roku przyjmowane były do 30 września 2020 roku
 • zgłoszenia wyjaśniające (reklamacje) dla odwołań złożonych do 30 września 2020 roku przyjmowane były do 16 października 2020 roku.

Uwaga:

Informujemy, że przedsiębiorcy, którzy w ramach postepowania wyjaśniającego otrzymali od PFR decyzję o możliwości ponownego wnioskowania w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm, a jeszcze tego nie zrobili, mogą składać ponowne wnioski o subwencje do 30 grudnia 2020 r. do końca dnia. Dotyczy to również przedsiębiorców, którzy otrzymają decyzję o możliwości ponownego wnioskowania w trwających jeszcze postępowaniach. Celem PFR jest, aby wszyscy przedsiębiorcy, którzy spełniają kryteria programu mogli otrzymać subwencję w 2020 r.

 

Informujemy, że termin dostarczenia do banków dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających wnioski w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (Program) został przedłużony do dnia 31 stycznia 2021 r. Jednocześnie przypominamy, że bank nie jest zobowiązany do natychmiastowej odpowiedzi w zakresie potwierdzenia poprawności dostarczonych dokumentów. Weryfikacja dokumentów będzie dokonywana następczo w I kwartale 2021 r. Jednocześnie, w celu uniknięcia wątpliwości, informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju S.A. nie będzie wyciągał negatywnych konsekwencji względem przedsiębiorców, którzy dostarczyli dokumenty potwierdzające umocowanie do banków po 31 grudnia 2020 r. (tj. po terminie wynikającym z umowy subwencji finansowej oraz regulaminu ubiegania się o udział w Programie), wyłącznie na podstawie dostarczenia tych dokumentów do banków w terminie 31 grudnia 2020 r. – 31 stycznia 2021 r. W stosunku do beneficjentów Programu, którzy uchybią nowemu terminowi przekazywania dokumentów potwierdzających umocowanie, zastosowanie znajdą postanowienia umowy subwencji finansowej oraz regulaminu ubiegania się o udział w Programie w zakresie dotyczącym konsekwencji nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających umocowanie we właściwym terminie.

 

Procedura wyjaśniająca

Informacja Polskiego Funduszu Rozwoju na temat realizacji Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm oraz procedury wyjaśniającej.

Treść informacji

Dostarczenie pełnomocnictw i oświadczeń

Informacja na temat dostarczenia pełnomocnictw na beneficjentów programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”.

Treść informacji

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY I ODNOŚNIKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM

Pozostałe informacje
 • Regulamin programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm: pobierz plik
 • Przewodnik po programie dla mikro, małych i średnich firm: pobierz plik
 • Instrukcja pomagająca określić liczbę pracowników w celu ustalania wysokości subwencji, a następnie jej częściowego umorzenia: pobierz plik
 • Pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: zobacz więcej
 • Informacja Ministerstwa Finansów o sposobie weryfikacji deklaracji VAT-7 bądź VAT-7K przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową: zobacz więcej
 • Informacja UOKiK na temat zasad kumulacji pomocy udzielanej w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikrofirm i MŚP (sekcja 3.1 Komunikatu Komisji) z innymi rodzajami pomocy: zobacz więcej
 • Informacja ZUS na temat postępowania w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS: zobacz więcej
 • Dowiedz się jakie dane przekazał ZUS do PFR w celu weryfikacji Twojego wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu Tarcza Finansowa: zobacz więcej
 • Serwis rządowy dotyczący wszystkich dostępnych narzędzi wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowejzobacz więcej

 

 

Smiley face

Pytania i odpowiedzi

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami wraz z odpowiedziami.

Zobacz więcej

 

 

Ważne komunikaty dotyczące programu

Prezentacja podsumowująca Program Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Smiley face

Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm

Więcej o Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm znajdziesz w naszym przewodniku. Zastrzegamy, że niektóre zapisy w przewodniku mogą ulec zmianie.

Pobierz przewodnik

Indywidualnie ustalane finansowanie kapitałowe, płynnościowe lub preferencyjne obsługiwane bezpośrednio przez PFR.

Finansowanie dużych przedsiębiorstw ma charakter indywidualny i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe, realizowane bezpośrednio przez PFR.

Dzięki kompetencjom inwestycyjnym i zapleczu finansowemu, PFR sprawnie i efektywnie udostępnia przedsiębiorcom finansowanie na preferencyjnych warunkach, ogranicza skutki spowolnienia w polskiej gospodarce i przyczynia się do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju.

Obowiązujący regulamin programu

Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Zobacz więcej
Bezpłatne szkolenia
Bezpłatne szkolenia
Obejrzyj wideo
Lista beneficjentów
Lista beneficjentów
Sprawdź szczegóły

Komunikaty

Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dotyczący możliwości uwzględnienia tzw. restrykcji częściowych dla określenia Okresu Szacowanej Szkody COVID

Pobierz komunikat

Dokumenty archiwalne

 • Regulamin ubiegania się o udział w programie z dnia 9.06.2020 pobierz plik
 • Rejestr zmian pomiędzy wersją z dnia 9.06.2020, a wersją z dnia 24.08.2020 pobierz plik
 • Regulamin ubiegania się o udział w programie z dnia 24.08.2020 pobierz plik
 • Rejestr zmian pomiędzy wersją z dnia 24.08.2020, a wersją z dnia 29.12.2020 pobierz plik

 

Finansowanie dla dużych firm w ramach Tarczy Finansowej PFR firm i MŚP opiera się o kilka instrumentów o łącznej wartości 25 mld zł:

 1. Tarcza Płynnościowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania płynnościowego o wartości 10 mld zł;
 2. Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania preferencyjnego o wartości 7.5 mld zł;
 3. Tarcza Kapitałowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania inwestycyjnego (na zasadach rynkowych oraz na zasadach pomocowych) o wartości 7.5 mld zł.

Warunki Programu dopuszczają możliwość skorzystania z kilku form finansowania z zastrzeżeniem, że łączna kwota finansowania nie przekroczy limitów przewidzianych zasadami kumulacji wyznaczonymi przez warunki programowe i notyfikacje programów przez KE.

Wnioski można złożyć za pomocą dedykowanego formularza aplikacyjnego:

 

Złóż wniosek o finansowanie

 

Program przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które:

 • zatrudniają powyżej 249 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej z wyłączeniem właściciela na dzień 31 grudnia 2019 r.), lub których obrót przekracza 50.000.000 EUR a suma bilansowa przekracza 43.000.000 EUR, w ujęciu skonsolidowanym;
 • zatrudniają powyżej 150 Pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej z wyłączeniem właściciela na dzień 31 grudnia 2019 r.) a ich roczny obrót za 2019 r. przekracza 100.000.000 zł oraz (i) których luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł lub (ii) finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19;

Oraz spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
 • utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
 • nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;
 • z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
 • są uczestnikami Programów Sektorowych w związku z COVID-19;

Beneficjentem Programu może być przedsiębiorca, który nie otworzył likwidacji oraz nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe ani postępowanie restrukturyzacyjne.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane w Polsce, posiadać rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jego główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”.

 

Smiley face

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

Skorzystaj z naszego Przewodnika Antykryzysowego dla Przedsiębiorców i Jednostek Samorządu Terytorialnego napisanego przez ekspertów Grupy PFR. W nowej wersji Przewodnika m.in. szczegółowe omówienie zasad Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników oraz prezentacja nowych produktów spółek z Grupy PFR.

Pobierz przewodnik

Warunki RODO

Warunki RODO