← Strona główna Grupy PFR
Oświadczenie na temat finansowania programu Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich firm

Oświadczenie na temat finansowania programu Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich firm

PFR S.A.

PFR S.A.

31 maja 2021

Komunikat ZUS na temat danych, jakie przekazuje PFR w celu ustalenia średniego poziomu zatrudnienia w ramach procesu umorzenia Tarczy Finansowej PFR 1.0

Komunikat ZUS na temat danych, jakie przekazuje PFR w celu ustalenia średniego poziomu zatrudnienia w ramach procesu umorzenia Tarczy Finansowej PFR 1.0

PFR S.A.

PFR S.A.

26 kwietnia 2021

Umorzenia Tarcza Finansowa dla MMŚP 1.0

Umorzenia Tarcza Finansowa dla MMŚP 1.0

PFR S.A.

PFR S.A.

20 kwietnia 2021

 Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w sprawie rozliczenia Subwencji Finansowych

Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w sprawie rozliczenia Subwencji Finansowych

PFR S.A.

PFR S.A.

20 kwietnia 2021

Jak rozliczyć subwencję finansową otrzymaną z Tarczy Finansowej PFR 1.0?

Jak rozliczyć subwencję finansową otrzymaną z Tarczy Finansowej PFR 1.0?

PFR S.A.

PFR S.A.

13 kwietnia 2021

Informacje o szkoleniach dotyczących procesu umorzeń Tarczy Finansowej 1.0

Informacje o szkoleniach dotyczących procesu umorzeń Tarczy Finansowej 1.0

PFR S.A.

PFR S.A.

8 kwietnia 2021

Rozpoczęcie procesu umorzeń Tarczy Finansowej 1.0

Rozpoczęcie procesu umorzeń Tarczy Finansowej 1.0

PFR S.A.

PFR S.A.

24 marca 2021

Przelew praw lub obowiązków wynikających z umowy subwencji finansowej

Przelew praw lub obowiązków wynikających z umowy subwencji finansowej

PFR S.A.

PFR S.A.

16 lutego 2021

Udzielanie pomocy w ramach rządowego programu kościelnym osobom prawnymoraz ich jednoskom organizacyjnym

Udzielanie pomocy w ramach rządowego programu kościelnym osobom prawnymoraz ich jednoskom organizacyjnym

PFR S.A.

PFR S.A.

31 grudnia 2020

Złożenie ponownego wniosku o subwencję do końca 2020 roku

Złożenie ponownego wniosku o subwencję do końca 2020 roku

PFR S.A.

PFR S.A.

15 grudnia 2020

Data zakończenia wnioskowania oraz zasady składania ponownych zgłoszeń w toku postępowania wyjaśniającego

Data zakończenia wnioskowania oraz zasady składania ponownych zgłoszeń w toku postępowania wyjaśniającego

PFR S.A.

PFR S.A.

25 września 2020

Przekazywanie Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. informacji w zakresie reorganizacji podmiotowych Beneficjentów

Przekazywanie Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. informacji w zakresie reorganizacji podmiotowych Beneficjentów

PFR S.A.

PFR S.A.

31 sierpnia 2020

Ważne daty Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm

Ważne daty Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm

PFR S.A.

PFR S.A.

7 sierpnia 2020

Zakończenie Finansowania Programowego w ramach programu

Zakończenie Finansowania Programowego w ramach programu

PFR S.A.

PFR S.A.

31 lipca 2020

Możliwości uwzględnienia osoby współpracującej na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy

Możliwości uwzględnienia osoby współpracującej na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy

PFR S.A.

PFR S.A.

20 lipca 2020

Subwencje finansowe w zakresie przekraczającym limity ustalone w sekcji 3.1 tymczasowych ram środków pomocy w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych oraz działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury

Subwencje finansowe w zakresie przekraczającym limity ustalone w sekcji 3.1 tymczasowych ram środków pomocy w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych oraz działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury

PFR S.A.

PFR S.A.

20 lipca 2020

Pomoc dla niepublicznych szkół, placówek, zespołów szkół lub placówek oraz innych form wychowania przedszkolnego

Pomoc dla niepublicznych szkół, placówek, zespołów szkół lub placówek oraz innych form wychowania przedszkolnego

PFR S.A.

PFR S.A.

2 czerwca 2020

Zasady opodatkowania subwencji finansowych

Zasady opodatkowania subwencji finansowych

PFR S.A.

PFR S.A.

19 maja 2020

Określenie małych i średnich przedsiębiorstw uprawnionych do udziału

Określenie małych i średnich przedsiębiorstw uprawnionych do udziału

PFR S.A.

PFR S.A.

17 maja 2020

Interpretacja pojęcia przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstwa

Interpretacja pojęcia przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstwa

PFR S.A.

PFR S.A.

17 maja 2020

Łączenie pomocy publicznej otrzymanej w ramach Programu

Łączenie pomocy publicznej otrzymanej w ramach Programu

PFR S.A.

PFR S.A.

17 maja 2020

Definicja pracownika stosowana na potrzeby kwalifikacji przedsiębiorstwa

Definicja pracownika stosowana na potrzeby kwalifikacji przedsiębiorstwa

PFR S.A.

PFR S.A.

17 maja 2020

Definicja Mikroprzedsiębiorcy lub MŚP stosowana na potrzeby kwalifikacji przedsiębiorstwa

Definicja Mikroprzedsiębiorcy lub MŚP stosowana na potrzeby kwalifikacji przedsiębiorstwa

PFR S.A.

PFR S.A.

17 maja 2020

Warunki RODO

Warunki RODO