← Strona główna Grupy PFR
Inicjatywa wpisuje się w szersze działania międzyresortowe oraz PFR Green Hub dotyczące wspierania transformacji energetycznej kraju i adresuje kluczowe potrzeby samorządów w zakresie dążenia do uzyskania efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, a także zgodnego z prawem i przystępnego cenowo zagospodarowania frakcji palnej odpadów komunalnych (RDF).

W ramach inicjatywy PFR koncentruje się na kompleksowym wspieraniu projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów (ITPO), zarówno na etapie przygotowania oraz wdrożenia inwestycji, jak i ich finansowaniu.

Energia z Odpadów to program dedykowany inwestycjom w modernizację istniejących instalacji ciepłowniczych oraz tworzeniu nowych instalacji termicznego przekształcania odpadów (ITPO). Program wychodzi naprzeciw potrzebom samorządów, które z jednej strony borykają się z utrzymaniem kosztownego i przestarzałego systemu ciepłowniczego opartego głównie na węglu, a z drugiej wyzwaniu zagospodarowania frakcji palnej odpadów zgodnie z unijną polityką klimatyczną.

W Polsce działa obecnie osiem ITPO. Ich łączna przepustowość wynosi nieco ponad 1 mln ton rocznie, podczas gdy w kraju produkujemy 12-15 mln ton odpadów komunalnych rocznie, a z tego frakcja palna RDF to ok. 3,6-4,5 mln ton. Oznacza to, że w Polsce powinno powstać znacznie więcej instalacji. W budowie są aktualnie trzy – jedną z nich jest ITPO Olsztyn, w którą zainwestował PFR.

 

Więcej informacji

Modernizacja

Modernizacja

Modernizacja istniejących systemów ciepłowniczych.
Tworzenie

Tworzenie

Tworzenie nowych instalacji termicznego przekształcania odpadów (ITPO).
Modernizacja

Modernizacja

Modernizacja istniejących systemów ciepłowniczych.
Tworzenie

Tworzenie

Tworzenie nowych instalacji termicznego przekształcania odpadów (ITPO).

Przykład Olsztyna

W przypadku ITPO Olsztyn cena odbioru odpadów na bramie szacowana jest na 300-400 zł za tonę, więc jest ona znacznie niższa niż w innych regionach Polski. Inwestycja dodatkowo ma na siebie zarabiać. Szacowana suma oszczędności Olsztyna za 25 lat działania kontraktu PPP w porównaniu z obecną ceną zagospodarowania odpadów przekroczy 200 mln zł. Miasto zmodernizuje system ciepłowniczy bez zadłużenia, a instalacja po 25 latach zostanie mu przekazana nieodpłatnie.

Dlaczego inwestycja w ITPO to dobry kierunek?

Stabilizacja cen

Stabilizacja cen

Zagospodarowanie frakcji palnej odpadów zapewnia samorządom długoterminową stabilność kosztów tej usługi. Pozwala także uchronić mieszkańców przed koniecznością podnoszenia opłat za wywóz odpadów.
Spełnienie norm

Spełnienie norm

Nowoczesne ITPO spełnia najbardziej rygorystyczne normy dot. emisji CO2. W obszarze zagospodarowania odpadów inwestycja jest zgodna z Ustawami o odpadach, o ochronie środowiska i zachowania czystości w gminach.
Obniżenie kosztów

Obniżenie kosztów

Zastosowanie RDF, jako paliwa do produkcji energii, nie wymaga opłat za uprawnienia do emisji CO2, a szacowana cena odbioru odpadów „na bramie” może być nawet trzykrotnie niższa niż w innych rejonach Polski.
Zwrot z inwestycji

Zwrot z inwestycji

ITPO w modelu PPP to zysk dla każdej ze stron. W ciągu 25 lat koszty inwestycji stopniowo zwracają się inwestorom, z kolei samorząd zyskuje m.in. zmodernizowany system ciepłowniczy bez konieczności dodatkowego zadłużania się.
Stabilizacja cen

Stabilizacja cen

Zagospodarowanie frakcji palnej odpadów zapewnia samorządom długoterminową stabilność kosztów tej usługi. Pozwala także uchronić mieszkańców przed koniecznością podnoszenia opłat za wywóz odpadów.
Spełnienie norm

Spełnienie norm

Nowoczesne ITPO spełnia najbardziej rygorystyczne normy dot. emisji CO2. W obszarze zagospodarowania odpadów inwestycja jest zgodna z Ustawami o odpadach, o ochronie środowiska i zachowania czystości w gminach.
Obniżenie kosztów

Obniżenie kosztów

Zastosowanie RDF, jako paliwa do produkcji energii, nie wymaga opłat za uprawnienia do emisji CO2, a szacowana cena odbioru odpadów „na bramie” może być nawet trzykrotnie niższa niż w innych rejonach Polski.
Zwrot z inwestycji

Zwrot z inwestycji

ITPO w modelu PPP to zysk dla każdej ze stron. W ciągu 25 lat koszty inwestycji stopniowo zwracają się inwestorom, z kolei samorząd zyskuje m.in. zmodernizowany system ciepłowniczy bez konieczności dodatkowego zadłużania się.

Warsztaty o ITPO

Jak działa program Energia z Odpadów? Zapraszamy na zapoznania się z materiałami z warsztatów, które odbyły się 13 grudnia 2021 roku.

Zrealizowane Inwestycje FIS w ITPO

 • Inwestycja w budowę najnowocześniejszej w Polsce Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów

  Inwestycja w budowę najnowocześniejszej w Polsce Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów

  • Olsztyn

  Polski Fundusz Rozwoju przystąpił do grona instytucji finansujących budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO), która powstaje w Olsztynie. Inwestycja zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne i rozwiązuje problem zagospodarowania odpadów komunalnych przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne.

  Czytaj więcej

  Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN (FIS) zarządzany przez PFR oraz spółka Dobra Energia dla Olsztyna podpisały umowę, na mocy której PFR dokonał długoterminowej inwestycji w formie objęcia obligacji wyemitowanych przez Spółkę Dobra Energia dla Olsztyna o wartości 48 mln zł. Środki posłużyły do częściowego sfinansowania budowy instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej opadów komunalnych o mocy cieplnej 28 MWt i mocy elektrycznej 10 MWe oraz Kotła Szczytowego o mocy cieplnej 70 MWt. Budowa ruszyła w listopadzie 2020 roku, a planowane zakończenie inwestycji przewidywane jest na 2023 rok.

  Ekociepłownia w Olsztynie to strategiczna inwestycja dla regionu, która zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne i zniweluje problem zagospodarowania frakcji palnej odpadów komunalnych przy jednoczesnej dbałości o jakość powietrza. Jako PFR chcemy wspierać powstawanie coraz większej liczby tak nowoczesnych i przyjaznych środowisku inwestycji w całym kraju. Z myślą o tym stworzyliśmy program PFR Green Hub i działający w jego ramach projekt „Energia z odpadów” skierowany do samorządów, którym zależy na tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym w wymiarze lokalnym

  - mówi Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR.

  ITPO Olsztyn zostanie zrealizowany w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dzięki czemu udało się pozyskać doświadczonych partnerów, w tym m.in. francuski fundusz infrastrukturalny Meridiam, który specjalizuje się w rozwijaniu, finansowaniu i zarządzaniu długoterminowymi projektami w sektorze infrastruktury publicznej. Skorzystanie z modelu PPP pozwoli stronie publicznej (MPEC Olsztyn) uzyskać dostęp do kapitałochłonnej infrastruktury bez konieczności pokrycia kosztów jej budowy. Dodatkowo, Umowa PPP zakłada, że ryzyka budowy i eksploatacji ITPO są po stronie doświadczonego partnera prywatnego, który jest w stanie także efektywnie zarządzać infrastrukturą i przyczynić się do ustabilizowania opłat za ciepło i odpady.

  Dzięki budowie ITPO MPEC Olsztyn zakontraktował długoterminowe dostawy ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, w miejsce wygaszanej EC Michelin, która zaprzestanie dostaw w 2022 r., oraz zapewnił długookresowe zagospodarowanie frakcji palnej odpadów komunalnych z woj. warmińsko-mazurskiego. Ponadto, projekt w sposób istotny przyczyni się do zmniejszenie zależności od korzystania z węgla kamiennego do produkcji energii cieplnej w miejskim systemie ciepłowniczym poprzez optymalne wykorzystanie frakcji palnej odpadów komunalnych – RDF jest lokalnie wytwarzanym surowcem energetycznym.

  Uczestnictwo PFR w finansowaniu projektu budowy ITPO przy wykorzystaniu długu mezzanine (podporządkowanego względem finansowania od banków) uwiarygodniło ten projekt, a decyzja inwestycyjna PFR wsparła i przyspieszyła proces pozyskiwania finansowania senioralnego na polskim rynku bankowym. Dług mezzanine PFR wychodzi naprzeciw oczekiwaniom banków komercyjnych, które traktują ten instrument jako produkt quasi kapitałowy. Dzięki jego udzieleniu PFR uzupełnił strukturę finansowania projektu.

Warunki RODO

Warunki RODO