← Strona główna Grupy PFR

Obsługa wierzytelności na rzecz PFR

PFR S.A.
Grafika z logotypem Tarczy Finansowej PFR.

Uprzejmie przypominamy, że Polski Fundusz Rozwoju S.A. zawarł z firmami Kaczmarski Inkasso sp.j., Kruk S.A. oraz Intrum Sp. z o.o. umowy, których przedmiotem jest obsługa wierzytelności wynikających z udzielonych przez PFR subwencji finansowych w ramach rządowych programów: „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” oraz „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”.

Podpisane umowy dotyczą m.in. prowadzenia w stosunku do beneficjentów Tarczy Finansowej PFR działań restrukturyzacyjnych mających na celu dobrowolne uregulowanie wierzytelności, a także usług monitoringu należności oraz ich dochodzenia (na drodze polubownej i sądowej). Wskazane powyżej firmy działają na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PFR SA i ich kontakt z wybranymi przedsiębiorcami jest dokonywany na zlecenie PFR.

W przypadkach powzięcia przez Państwa informacji o przekazaniu sprawy do obsługi do wyżej wymienionych firm zachęcamy Beneficjentów do kontaktu z przedstawicielami spółek, z którymi PFR S.A zawarł umowy pod wskazane adresy mailowe oraz numery telefonów w celu ustalenia dogodnego terminu spłaty lub pozyskania informacji o możliwości restrukturyzacji zobowiązania.

Intrum Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 48, 02-676 Warszawa, [email protected], 71 722 42 88. Świadczenie usług związanych z obsługą wierzytelności.

Kruk S.A. z siedzibą przy ul. Wołowskiej 8, 51-116 Wrocław, [email protected], 71 780 03 10. Świadczenie usług związanych z obsługą wierzytelności.

Kaczmarski Inkasso sp.j., z siedzibą przy ul. D. Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, [email protected], 71 827 08 34. Świadczenie usług związanych z obsługą wierzytelności.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Pamiętaj, aby do rozliczenia dołączyć odpowiednie pliki JPK
PFR wspólnie z bankami rozpoczyna proces rozliczenia subwencji dla MŚP z Tarczy 2.0
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO