← Strona główna Grupy PFR

Oferta dla samorządów

PFR S.A. kieruje swoją ofertę również do jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i partnerów prywatnych realizujących projekty Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) z samorządami.

Departament Inwestycji Samorządowych (DIS) PFR S.A. jest partnerem analitycznym i finansowym. Zarządza Funduszem Inwestycji Samorządowych (FIS), który inwestuje w projekty wraz ze swoimi partnerami.

Co roku Departament Inwestycji Samorządowych realizuje programy rozwojowe takie jak Pakiet dla Miast Średnich czy Projekt „PPP pakietowe”.

W ramach Pakietu Wsparcia DIS zrealizował 120 spotkań przed inwestycyjnych z samorządami w zakresie identyfikacji i aktywizacji potencjału finansowego Miast Średnich. W inicjatywie udział wzięło ponad 50% miast średnich Polski, przedstawiając do analiz swoje plany inwestycyjne i poszukując finansowania rozwoju. Skala realizacji Pakietu pozwoliła na wdrożenie w życie nowych produktów i rozwiązań. Jednym z nich jest inicjatywa pakietowania projektów PPP oraz pożyczki podporządkowanej dla partnerów prywatnych realizujących projekty PPP.

 

Główne korzyści z inwestycji Funduszu Inwestycji Samorządowych: 

  • Produkty kapitałowe FIS finansują rozwój samorządów. Momentowi wejścia w posiadanie przez FIS udziałów w spółce komunalnej towarzyszy zapewnienie kapitału spółce lub samorządowi na rozwój usług publicznych;
  • Modele inwestycyjne FIS są dostosowane do specyfiki sektora spółek samorządowych, a inwestycje mają charakter terminowy (samorząd odzyskuje pełne władztwo po okresie inwestycji funduszu);
  • Współpraca samorządu z FIS bazuje na najlepszych praktykach stosowanych przez sektor prywatny w zakresie kreowania wartości spółek – spółki dostają dostęp do nowoczesnych narzędzi w zakresie prognozowania i monitorowania efektywności.

Maksymalny horyzont pojedynczej inwestycji FIS wynosi do  20 lat, a poziom zaangażowania w jedną inwestycję od 10 do 120 mln PLN.

W ramach swojej działalności DIS podejmuje kompleksowe działania prowadzące do wzrostu wykorzystania PPP jako instrumentu finansowania zadań publicznych w przyszłości:

  • poprzez współpracę z Jednostkami Samorządu Terytorialnego zainteresowanymi PPP, oferując finansowanie spółkom realizującym projekty PPP
  • oferując pożyczki podporządkowane względem długu bankowego dla partnerów prywatnych realizujących PPP, które zastępują ich wkład kapitałowy
  • stale prowadząc badania rynku w zakresie potrzeb samorządów które mogą być finansowane z wykorzystaniem PPP
  • inicjując programy rozwojowe takie jak PPP Pakietowe

 

Warunki RODO

Warunki RODO