← Strona główna Grupy PFR
PFR S.A. kieruje swoją ofertę również do jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i partnerów prywatnych realizujących projekty Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) z samorządami.

Departament Inwestycji Samorządowych (DIS) PFR S.A. jest partnerem analitycznym i finansowym. Zarządza Funduszem Inwestycji Samorządowych (FIS), który inwestuje w projekty wraz ze swoimi partnerami.

Co roku Departament Inwestycji Samorządowych realizuje programy rozwojowe takie jak Pakiet dla Miast Średnich czy Projekt „PPP Pakietowe”.

Mapa zrealizowanych inwestycji PFR

W ramach Pakietu Wsparcia DIS zrealizował 120 spotkań przed inwestycyjnych z samorządami w zakresie identyfikacji i aktywizacji potencjału finansowego Miast Średnich. W inicjatywie udział wzięło ponad 50% miast średnich Polski, przedstawiając do analiz swoje plany inwestycyjne i poszukując finansowania rozwoju. Skala realizacji Pakietu pozwoliła na wdrożenie w życie nowych produktów i rozwiązań. Jednym z nich jest inicjatywa pakietowania projektów PPP oraz pożyczki podporządkowanej dla partnerów prywatnych realizujących projekty PPP.

Główne korzyści z inwestycji Funduszu Inwestycji Samorządowych

Produkty kapitałowe FIS finansują rozwój samorządów

Momentowi wejścia w posiadanie przez FIS udziałów w spółce komunalnej towarzyszy zapewnienie kapitału na rozwój usług publicznych.

Modele inwestycyjne FIS są dostosowane do spółek samorządowych

Inwestycje mają charakter terminowy (samorząd odzyskuje pełne władztwo po okresie inwestycji funduszu).

Współpraca z FIS bazuje na najlepszych praktykach

Stosowane przez sektor prywatny w zakresie kreowania wartości spółek, które dostają dostęp do narzędzi w zakresie prognozowania i monitorowania efektywności.

Produkty kapitałowe FIS finansują rozwój samorządów

Momentowi wejścia w posiadanie przez FIS udziałów w spółce komunalnej towarzyszy zapewnienie kapitału na rozwój usług publicznych.

Modele inwestycyjne FIS są dostosowane do spółek samorządowych

Inwestycje mają charakter terminowy (samorząd odzyskuje pełne władztwo po okresie inwestycji funduszu).

Współpraca z FIS bazuje na najlepszych praktykach

Stosowane przez sektor prywatny w zakresie kreowania wartości spółek, które dostają dostęp do narzędzi w zakresie prognozowania i monitorowania efektywności.

Maksymalny horyzont pojedynczej inwestycji FIS wynosi do  20 lat, a poziom zaangażowania w jedną inwestycję od 10 do 120 mln PLN.

W ramach swojej działalności FIS podejmuje kompleksowe działania prowadzące do wzrostu wykorzystania PPP jako instrumentu finansowania zadań publicznych w przyszłości.

Poprzez współpracę z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

zainteresowanymi PPP, oferując finansowanie spółkom realizującym projekty PPP.

Oferując pożyczki

podporządkowane względem długu bankowego dla partnerów prywatnych realizujących PPP, które zastępują ich wkład kapitałowy.

Stale prowadząc badania rynku

zakresie potrzeb samorządów które mogą być finansowane z wykorzystaniem PPP.

Inicjując programy rozwojowe

takie jak PPP Pakietowe.

Poprzez współpracę z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

zainteresowanymi PPP, oferując finansowanie spółkom realizującym projekty PPP.

Oferując pożyczki

podporządkowane względem długu bankowego dla partnerów prywatnych realizujących PPP, które zastępują ich wkład kapitałowy.

Stale prowadząc badania rynku

zakresie potrzeb samorządów które mogą być finansowane z wykorzystaniem PPP.

Inicjując programy rozwojowe

takie jak PPP Pakietowe.
 • MZB Wałbrzych

  MZB Wałbrzych

  • Wałbrzych

  Polski Fundusz Rozwoju w dniu 25.10.2019 poprzez zarządzany przez PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) podpisał umowę z Gminą Wałbrzych na zakup 49,02% udziałów w Spółce Miejski Zarząd Budynków w Wałbrzychu (MZB Wałbrzych).

  Czytaj więcej

  W ramach transakcji FIS zostanie długoterminowym, pasywny inwestorem w MZB. Spółka jest największym zarządcą nieruchomościami w regionie i jednym z większych pracodawców w Wałbrzychu. Miasto w wyniku transakcji uzyskuje środki na rewitalizację budynków komunalnych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2016 – 2025, który stanowi priorytetowe zadanie Miasta w zakresie poprawy warunków mieszkalnych i poprawy jakości życia mieszkańców.

  "Budujemy nowe mieszkania komunalne, a do tego potrzeba nam zewnętrznego wsparcia kapitałowego i taką pomocną dłoń okazuje nam po raz kolejny Polski Fundusz Rozwoju. To atrakcyjna i bezpieczna forma pozyskania środków finansowych. Coraz więcej gmin będzie sięgało po takie mechanizmy ponieważ zasoby finansowe samorządów są ograniczone" - wskazał prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

  "Cieszymy się, że Fundusz Inwestycji Samorządowych włączył się w kolejną inwestycję, która wspiera zrównoważony rozwój Polski. Fundusz powstał właśnie po to, aby oferować samorządom takie formy wsparcia, które z jednej strony pokrywają lukę kapitałową w projektach inwestycyjnych, a z drugiej nie pogarszają indywidualnego wskaźnika zadłużenia samorządów" - powiedział wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak.

 • Wodociągi i Kanalizacja w Opolu

  Wodociągi i Kanalizacja w Opolu

  • Opole

  Fundusz Inwestycji Samorządowych PFR zgodnie z umową zawartą 4 grudnia 2019 staje się mniejszościowym, pasywnym udziałowcem w Spółce WiK Opole, w której obejmie 25% udziałów za łączną kwotę ok 100 mln złotych.

  Czytaj więcej

  Środki pozyskane ze sprzedaży udziałów w WiK miasto Opole zamierza wydać głównie na budowę Centrum Usług Publicznych, centrum przesiadkowego koło dworca PKP i obiekty sportowe.

  FIS inwestuje w dobrze zarządzane, zyskowne spółki komunalne o stabilnej kondycji finansowej, a taką jest właśnie WiK Opole, który ma stabilne przychody, dysponuje dużym majątkiem, a aktualnie prowadzi również inwestycję w kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków.

  Dla Funduszu to korzystna lokata kapitału, a dla miasta dodatkowe środki na realizację inwestycji istotnych dla rozwoju oraz jakości życia mieszkańców.

  "Ma to niebagatelne znaczenie dla naszego miasta, bo dzięki tym pieniądzom będziemy mogli zrealizować ważne dla mieszkańców inwestycje, jak nowy stadion piłkarski, Opolski Park Sportu czy Centrum Usług Publicznych" – tłumaczy prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

  „Fundusz Inwestycji Samorządowych proponuje samorządom takie formy wsparcia, które z jednej strony pokrywają lukę kapitałową w projektach inwestycyjnych, a z drugiej nie pogarszają ich Indywidualnego Wskaźnika Zadłużenia. Jesteśmy partnerem, który udziela samorządom wszechstronnego wsparcia – zarówno w obszarze finansowania, jak i kompleksowego doradztwa. Zazwyczaj pierwsza transakcja otwiera drzwi do następnych. Samorządy wiedzą, że mogą na nas liczyć w wielu aspektach - nie tylko finansowym, ale też skorzystać z naszego know-how i doświadczenia zespołu” - mówi Bartłomiej Pawlak, wiceprezes zarządu PFR.

  To kolejna udana transakcja FIS, który przeprowadził już kilka podobnych inwestycji, m.in.: w Gdyni, Limanowej czy Nowym Sączu.
   

 • Tarnobrzeskie Wodociągi

  Tarnobrzeskie Wodociągi

  • Tarnobrzeg

  Fundusz Inwestycji Samorządowych PFR (PFR FIS) oraz Gmina Tarnobrzeg podpisały umowę inwestycyjną na mocy której 45% udziałów w spółce Tarnobrzeskie Wodociągi sp. z o.o. w Tarnobrzegu zostanie zakupiona przez PFR.

  Czytaj więcej

  Dla PFR FIS inwestycja w spółkę o stabilnych przychodach to korzystna lokata kapitału, a dla miasta dodatkowy zastrzyk kapitału na realizację inwestycji związanych jest z szerokimi planami władz Miasta Tarnobrzega mającymi na celu jego rozwój. PFR FIS przeprowadził już kilka podobnych transakcji, m.in.: w Gdyni, Opolu, Nowym Sączu czy Limanowej.

  PFR FIS stanie się mniejszościowym, pasywnym udziałowcem Tarnobrzeskich Wodociągów. Zgodnie z umową inwestycyjną nie będzie miał on wpływu na bieżące zarządzanie spółką i najpóźniej po 20 latach zakupione udziały znów staną się własnością samorządów. Model inwestycyjny Funduszu jest bezpieczny dla samorządów i ich spółek zależnych. Fundusz inwestuje w dobrze zarządzane, zyskowne spółki komunalne o stabilnej kondycji finansowej.

  „Fundusz Inwestycji Samorządowych proponuje samorządom takie formy wsparcia, które z jednej strony pokrywają lukę kapitałową w projektach inwestycyjnych, a z drugiej nie pogarszają ich Indywidualnego Wskaźnika Zadłużenia. Jesteśmy partnerem, który udziela samorządom wszechstronnego wsparcia, zarówno w obszarze finansowania, jak i kompleksowego doradztwa” - mówi Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR.

  Środki uzyskane z PFR władze miasta Tarnobrzeg planują przeznaczyć m.in. na budowę dróg nad Jeziorem Tarnobrzeskim oraz w strefie gospodarczej, co przyczyni się do rozwoju potencjału miasta w zakresie turystyki i rekreacji oraz poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych miasta.

  „W związku z realizacją na terenie miasta Tarnobrzega inwestycji, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych m.in.: z Unii Europejskiej i funduszy krajowych, a także planowanych kolejnych projektów, konieczne stało się zabezpieczenie niezbędnych środków na wkład własny. Uwzględniając sytuację w zakresie zadłużenia Gminy istotne jest poszukiwanie alternatywnych rozwiązań pozyskiwania źródeł finansowych, w tym przede wszystkim źródeł kapitałowych nie tworzących nowych lub powiększających istniejących zobowiązań dłużnych w budżecie miasta. Dzięki pozyskanym funduszom z PFR gmina zamierza zrealizować ważne inwestycje, które przyczynią się do rozwoju miasta” – powiedział Dariusz Bożek, Prezydent Miasta Tarnobrzega.

 • Inwestycja w budowę najnowocześniejszej w Polsce Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów

  Inwestycja w budowę najnowocześniejszej w Polsce Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów

  • Olsztyn

  Polski Fundusz Rozwoju przystąpił do grona instytucji finansujących budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO), która powstaje w Olsztynie. Inwestycja zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne i rozwiązuje problem zagospodarowania odpadów komunalnych przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne.

  Czytaj więcej

  FIS FIZAN, fundusz inwestycyjny zarządzany przez PFR oraz spółka Dobra Energia dla Olsztyna podpisały umowę, na mocy której PFR dokona długoterminowej inwestycji w formie objęcia obligacji wyemitowanych przez Spółkę Dobra Energia dla Olsztyna o wartości 48 mln zł. Środki posłużą do częściowego sfinansowania budowy instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej opadów komunalnych o mocy cieplnej 28 MWt i mocy elektrycznej 10 MWe oraz Kotła Szczytowego o mocy cieplnej 70 MWt. Budowa ruszyła w listopadzie 2020 roku, a planowane zakończenie inwestycji przewidywane jest na 2023 rok.

  „Ekociepłownia w  Olsztynie to strategiczna inwestycja dla regionu, która zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne i zniweluje problem zagospodarowania frakcji palnej odpadów komunalnych przy jednoczesnej dbałości o jakość powietrza. Jako PFR chcemy wspierać powstawanie coraz większej liczby tak nowoczesnych i przyjaznych środowisku inwestycji w całym kraju. Z myślą o tym stworzyliśmy program PFR Green Hub i działający w jego ramach projekt „Energia z odpadów” skierowany do samorządów, którym zależy na tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym w wymiarze lokalnym” - mówi Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR.

  ITPO Olsztyn zostanie zrealizowany w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dzięki czemu udało się pozyskać doświadczonych partnerów, w tym m.in. francuski fundusz infrastrukturalny Meridiam, który specjalizuje się w rozwijaniu, finansowaniu i zarządzaniu długoterminowymi projektami w sektorze infrastruktury publicznej. Skorzystanie z modelu PPP pozwoli stronie publicznej (MPEC Olsztyn) uzyskać dostęp do kapitałochłonnej infrastruktury bez konieczności pokrycia kosztów jej budowy. Dodatkowo, Umowa PPP zakłada, że ryzyka budowy i eksploatacji ITPO są po stronie doświadczonego partnera prywatnego, który jest w stanie także efektywnie zarządzać infrastrukturą i przyczynić się do ustabilizowania opłat za ciepło i odpady.

  Dzięki budowie ITPO MPEC Olsztyn zakontraktował długoterminowe dostawy ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, w miejsce wygaszanej EC Michelin, która zaprzestanie dostaw w 2022 r., oraz zapewnił długookresowe zagospodarowanie frakcji palnej odpadów komunalnych z woj. warmińsko-mazurskiego. Ponadto, projekt w sposób istotny przyczyni się do zmniejszenie zależności od korzystania z węgla kamiennego do produkcji energii cieplnej w miejskim systemie ciepłowniczym poprzez optymalne wykorzystanie frakcji palnej odpadów komunalnych – RDF jest lokalnie wytwarzanym surowcem energetycznym.

  Uczestnictwo PFR w finansowaniu projektu budowy ITPO przy wykorzystaniu długu mezzanine (podporządkowanego względem finansowania od banków) uwiarygodniło ten projekt, a decyzja inwestycyjna PFR wsparła i przyspieszyła proces pozyskiwania finansowania senioralnego na polskim rynku bankowym. Dług mezzanine PFR wychodzi naprzeciw oczekiwaniom banków komercyjnych, które traktują ten instrument jako produkt quasi kapitałowy. Dzięki jego udzieleniu PFR uzupełnił strukturę finansowania projektu.

Warunki RODO

Warunki RODO