← Strona główna Grupy PFR
PFR jest partnerem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w pilotażu programu priorytetowego „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC+”, którego celem jest wspieranie nowego modelu termomodernizacji budynków w Polsce.

Model ESCO zakłada realizację termomodernizacji prowadząc do zmniejszenia zapotrzebowania budynków na energię bez angażowania środków własnych właściciela (wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni lub samorządu). Kluczową rolę w modelu odgrywa tzw. firma ESCO odpowiedzialna za realizację prac oraz późniejsze utrzymanie i zarządzanie zmodernizowanymi instalacjami. PFR uczestniczy w przygotowaniu pilotażu w obszarze finansowania projektów.

Więcej informacji

Warunki RODO

Warunki RODO