← Strona główna Grupy PFR

Indywidualnie ustalane finansowanie kapitałowe, płynnościowe lub preferencyjne obsługiwane bezpośrednio przez PFR.

Finansowanie dużych przedsiębiorstw ma charakter indywidualny i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe, realizowane bezpośrednio przez PFR.

Dzięki kompetencjom inwestycyjnym i zapleczu finansowemu, PFR sprawnie i efektywnie udostępnia przedsiębiorcom finansowanie na preferencyjnych warunkach, ogranicza skutki spowolnienia w polskiej gospodarce i przyczynia się do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju.

termin składania wniosków

W celu uzyskania Finansowania Preferencyjnego 2.0 Przedsiębiorcy powinni złożyć Wniosek nie później niż do 30 września 2021 roku.

W celu uzyskania Finansowania Programowego innego niż Finansowanie Preferencyjne 2.0, Przedsiębiorcy powinni byli złożyć Wniosek nie później niż do 30 kwietnia 2021 r. i ten nabór wniosków jest obecnie zamknięty.

Warunki programu

Finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Aktualnie opiera się na instrumencie:

 1. Finansowanie Preferencyjne 2.0

Uprzednio finansowanie dla dużych firm w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm opierało się o kilka instrumentów o łącznej wartości 25 mld zł:

 1. Tarcza Płynnościowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania płynnościowego o wartości 10 mld zł;
 2. Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania preferencyjnego oraz finansowania preferencyjnego 2.0 o łącznej wartości 7,5 mld zł;
 3. Tarcza Kapitałowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania inwestycyjnego (na zasadach rynkowych oraz na zasadach pomocowych) o wartości 7,5 mld zł.

Warunki Programu dopuszczały możliwość skorzystania z kilku form finansowania z zastrzeżeniem, że łączna kwota finansowania nie przekroczyła limitów przewidzianych zasadami kumulacji wyznaczonymi przez warunki programowe i notyfikacje programów przez KE.

Regulamin programu

Archiwalne wersje dokumentów
 • Regulamin ubiegania się o udział w programie z dnia 9.06.2020 pobierz plik
 • Rejestr zmian pomiędzy wersją z dnia 9.06.2020, a wersją z dnia 24.08.2020 pobierz plik
 • Regulamin ubiegania się o udział w programie z dnia 24.08.2020 pobierz plik
 • Rejestr zmian pomiędzy wersją z dnia 24.08.2020, a wersją z dnia 29.12.2020 pobierz plik
 • Regulamin ubiegania się o udział w programie obowiązujący do 24.03.2021 pobierz plik
 • Regulamin ubiegania się o udział w programie obowiązujący do 29.06.2021 pobierz plik
 • Regulamin ubiegania się o udział w programie obowiązujący do 13.09.2021 pobierz plik
Bezpłatne szkolenia
Obejrzyj wideo
Lista beneficjentów
Sprawdź szczegóły

Zakończone instrumenty pomocowe

Finansowanie płynnościowe

Tarcza płynnościowa dla dużych firm

Finansowanie preferencyjne

Tarcza Finansowa dla dużych firm

Finansowanie inwestycyjne na zasadach rynkowych

Tarcza Kapitałowa dla dużych firm

Finansowanie inwestycyjne na zasadach pomocowych

Tarcza Kapitałowa dla dużych firm

Finansowanie preferencyjne 2.0

Tarcza Finansowa dla dużych firm

Finansowanie płynnościowe

Tarcza płynnościowa dla dużych firm

Finansowanie preferencyjne

Tarcza Finansowa dla dużych firm

Finansowanie inwestycyjne na zasadach rynkowych

Tarcza Kapitałowa dla dużych firm

Finansowanie inwestycyjne na zasadach pomocowych

Tarcza Kapitałowa dla dużych firm

Finansowanie preferencyjne 2.0

Tarcza Finansowa dla dużych firm

Warunki RODO

Warunki RODO