← Strona główna Grupy PFR

Tarcza finansowa PFR dla dużych firm

Indywidualnie ustalane finansowanie kapitałowe, płynnościowe lub preferencyjne obsługiwane bezpośrednio przez PFR.

Finansowanie dużych przedsiębiorstw ma charakter indywidualny i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe, realizowane bezpośrednio przez PFR.

Dzięki kompetencjom inwestycyjnym i zapleczu finansowemu, PFR sprawnie i efektywnie udostępnia przedsiębiorcom finansowanie na preferencyjnych warunkach, ogranicza skutki spowolnienia w polskiej gospodarce i przyczynia się do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju.

Program Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm został uruchomiony

Zapraszamy do składania wniosków o finansowanie - formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

 

Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm" - wersja obowiązująca

Pobierz aktualnie obowiązujący regulamin

Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm" - wersja obowiązująca do 24 sierpnia 2020 roku

Pobierz regulamin w wersji obowiązującej do 24 sierpnia 2020 roku

 

Rejestr zmian do Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm", którego wersja obowiązuje od 24 sierpnia 2020 roku

Pobierz rejestr zmian do regulaminu

 

Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Zobacz więcej
Bezpłatne szkolenia
Bezpłatne szkolenia
Obejrzyj transmisję
Lista beneficjentów
Lista beneficjentów
Sprawdź szczegóły

Finansowanie dla dużych firm w ramach Tarczy Finansowej PFR firm i MŚP opiera się o kilka instrumentów o łącznej wartości 25 mld zł:

  1. Tarcza Płynnościowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania płynnościowego o wartości 10 mld zł;
  2. Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania preferencyjnego o wartości 7.5 mld zł;
  3. Tarcza Kapitałowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania inwestycyjnego (na zasadach rynkowych oraz na zasadach pomocowych) o wartości 7.5 mld zł.

Warunki Programu dopuszczają możliwość skorzystania z kilku form finansowania z zastrzeżeniem, że łączna kwota finansowania nie przekroczy limitów przewidzianych zasadami kumulacji wyznaczonymi przez warunki programowe i notyfikacje programów przez KE.

Wnioski można złożyć za pomocą dedykowanego formularza aplikacyjnego:

Złóż wniosek o finansowanie

 

Program przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które:

Oraz spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

Beneficjentem Programu może być przedsiębiorca, który nie otworzył likwidacji oraz nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe ani postępowanie restrukturyzacyjne.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane w Polsce, posiadać rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jego główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”.

 

 

Co robimy

Finansowanie płynnościowe

Tarcza Płynnościowa dla Dużych Firm
Czytaj więcej

Finansowanie preferencyjne

Tarcza Finansowa dla Dużych Firm
Czytaj więcej

Finansowanie inwestycyjne na zasadach rynkowych

Tarcza Kapitałowa dla Dużych Firm
Czytaj więcej

Finansowanie inwestycyjne na zasadach pomocowych

Tarcza Kapitałowa dla Dużych Firm
Czytaj więcej

Finansowanie płynnościowe

Tarcza Płynnościowa dla Dużych Firm
Czytaj więcej

Finansowanie preferencyjne

Tarcza Finansowa dla Dużych Firm
Czytaj więcej

Finansowanie inwestycyjne na zasadach rynkowych

Tarcza Kapitałowa dla Dużych Firm
Czytaj więcej

Finansowanie inwestycyjne na zasadach pomocowych

Tarcza Kapitałowa dla Dużych Firm
Czytaj więcej

Smiley face

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

Skorzystaj z naszego Przewodnika Antykryzysowego dla Przedsiębiorców i Jednostek Samorządu Terytorialnego napisanego przez ekspertów Grupy PFR. W nowej wersji Przewodnika m.in. szczegółowe omówienie zasad Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników oraz prezentacja nowych produktów spółek z Grupy PFR.

Pobierz przewodnik