← Strona główna Grupy PFR

Tarcza finansowa PFR dla dużych firm

Indywidualnie ustalane finansowanie kapitałowe, płynnościowe lub preferencyjne obsługiwane bezpośrednio przez PFR.

Finansowanie dużych przedsiębiorstw ma charakter indywidualny i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe, realizowane bezpośrednio przez PFR.

Dzięki kompetencjom inwestycyjnym i zapleczu finansowemu, PFR będzie mógł sprawnie i efektywnie udostępnić przedsiębiorcom finansowanie na preferencyjnych warunkach, ograniczać skutki spowolnienia w polskiej gospodarce i przyczynić się do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju.

Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Zobacz więcej
Bezpłatne szkolenia
Bezpłatne szkolenia
Obejrzyj transmisję

Finansowanie dla dużych firm w ramach Tarczy Finansowej PFR firm i MŚP opiera się o kilka instrumentów o łącznej wartości 25 mld zł:

  1. Tarcza Płynnościowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania płynnościowego o wartości 10 mld zł;
  2. Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania preferencyjnego o wartości 7.5 mld zł;
  3. Tarcza Kapitałowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania inwestycyjnego (na zasadach rynkowych oraz na zasadach pomocowych) o wartości 7.5 mld zł.

Warunki Programu dopuszczają możliwość skorzystania z kilku form finansowania z zastrzeżeniem, że łączna kwota finansowania nie przekroczy limitów przewidzianych zasadami kumulacji wyznaczonymi przez warunki programowe i notyfikacje programów przez KE.

Wnioski można złożyć za pomocą dedykowanego formularza aplikacyjnego:

Złóż wniosek o finansowanie

 

Program przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które:

  • zatrudniają powyżej 249 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej z wyłączeniem właściciela na dzień 31 grudnia 2019 r.), lub których obrót przekracza 50.000.000 EUR a suma bilansowa przekracza 43.000.000 EUR, w ujęciu skonsolidowanym;
  • zatrudniają powyżej 150 Pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej z wyłączeniem właściciela na dzień 31 grudnia 2019 r.) a ich roczny obrót za 2019 r. przekracza 100.000.000 zł oraz (i) których luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł lub (ii) finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19;

Oraz spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
  • utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
  • nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;
  • z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
  • są uczestnikami Programów Sektorowych w związku z COVID-19;

Beneficjentem Programu może być przedsiębiorca, który nie otworzył likwidacji oraz nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe ani postępowanie restrukturyzacyjne.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane w Polsce, posiadać rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jego główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”.

 

 

Co robimy

Finansowanie płynnościowe

Tarcza Płynnościowa dla Dużych Firm
Czytaj więcej

Finansowanie preferencyjne

Tarcza Finansowa dla Dużych Firm
Czytaj więcej

Finansowanie inwestycyjne na zasadach rynkowych

Tarcza Kapitałowa dla Dużych Firm
Czytaj więcej

Finansowanie inwestycyjne na zasadach pomocowych

Tarcza Kapitałowa dla Dużych Firm
Czytaj więcej

Finansowanie płynnościowe

Tarcza Płynnościowa dla Dużych Firm
Czytaj więcej

Finansowanie preferencyjne

Tarcza Finansowa dla Dużych Firm
Czytaj więcej

Finansowanie inwestycyjne na zasadach rynkowych

Tarcza Kapitałowa dla Dużych Firm
Czytaj więcej

Finansowanie inwestycyjne na zasadach pomocowych

Tarcza Kapitałowa dla Dużych Firm
Czytaj więcej

Smiley face

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

Skorzystaj z naszego Przewodnika Antykryzysowego dla Przedsiębiorców i Jednostek Samorządu Terytorialnego napisanego przez ekspertów Grupy PFR. W nowej wersji Przewodnika m.in. szczegółowe omówienie zasad Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników oraz prezentacja nowych produktów spółek z Grupy PFR.

Pobierz przewodnik