← Strona główna Grupy PFR

Indywidualnie ustalane finansowanie kapitałowe, płynnościowe lub preferencyjne obsługiwane bezpośrednio przez PFR.

Finansowanie dużych przedsiębiorstw ma charakter indywidualny i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe, realizowane bezpośrednio przez PFR.

Dzięki kompetencjom inwestycyjnym i zapleczu finansowemu, PFR sprawnie i efektywnie udostępnia przedsiębiorcom finansowanie na preferencyjnych warunkach, ogranicza skutki spowolnienia w polskiej gospodarce i przyczynia się do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju.

termin składania wniosków

W celu uzyskania Finansowania Preferencyjnego 2.0 Przedsiębiorcy powinni złożyć Wniosek nie później niż do 30 września 2021 roku.

W celu uzyskania Finansowania Programowego innego niż Finansowanie Preferencyjne 2.0, Przedsiębiorcy powinni byli złożyć Wniosek nie później niż do 30 kwietnia 2021 r. i ten nabór wniosków jest obecnie zamknięty.

Warunki programu

Finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Aktualnie opiera się na instrumencie:

 1. Finansowanie Preferencyjne 2.0

Uprzednio finansowanie dla dużych firm w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm opierało się o kilka instrumentów o łącznej wartości 25 mld zł:

 1. Tarcza Płynnościowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania płynnościowego o wartości 10 mld zł;
 2. Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania preferencyjnego oraz finansowania preferencyjnego 2.0 o łącznej wartości 7,5 mld zł;
 3. Tarcza Kapitałowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania inwestycyjnego (na zasadach rynkowych oraz na zasadach pomocowych) o wartości 7,5 mld zł.

Warunki Programu dopuszczały możliwość skorzystania z kilku form finansowania z zastrzeżeniem, że łączna kwota finansowania nie przekroczyła limitów przewidzianych zasadami kumulacji wyznaczonymi przez warunki programowe i notyfikacje programów przez KE.

Regulamin programu

Archiwalne wersje dokumentów
 • Regulamin ubiegania się o udział w programie z dnia 9.06.2020 pobierz plik
 • Rejestr zmian pomiędzy wersją z dnia 9.06.2020, a wersją z dnia 24.08.2020 pobierz plik
 • Regulamin ubiegania się o udział w programie z dnia 24.08.2020 pobierz plik
 • Rejestr zmian pomiędzy wersją z dnia 24.08.2020, a wersją z dnia 29.12.2020 pobierz plik
 • Regulamin ubiegania się o udział w programie obowiązujący do 24.03.2021 pobierz plik
 • Regulamin ubiegania się o udział w programie obowiązujący do 29.06.2021 pobierz plik
 • Regulamin ubiegania się o udział w programie obowiązujący do 13.09.2021 pobierz plik
Bezpłatne szkolenia
Obejrzyj wideo
Lista beneficjentów
Sprawdź szczegóły

Dostępne instrumenty pomocowe

Zakończone instrumenty pomocowe

Warunki RODO

Warunki RODO