← Strona główna Grupy PFR

Obligacje PFR

Dowiedz się więcej o warunkach emisji koronaobligacji realizowanych w ramach Tarczy Finansowej PFR.

Obligacje PFR

Dowiedz się więcej o warunkach emisji koronaobligacji realizowanych w ramach Tarczy Finansowej PFR.


W związku z powierzeniem PFR na mocy umowy wykonania rządowych programów „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 50/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., oraz „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”, przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 51/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., PFR realizuje program emisji obligacji o łącznej wartości do 100 miliardów złotych.

Środki pozyskane w wyniku emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie programu Tarczy Finansowej PFR, oferującego wsparcie przedsiębiorstwom dotkniętym pandemią COVID-19. W ramach Tarczy Finansowej PFR łącznie do mikrofirm ma trafić 25 mld złotych, do małych i średnich przedsiębiorstw 50 mld złotych, a do dużych przedsiębiorstw – 25 mld złotych.

Otrzymane wsparcie pomoże firmom utrzymać płynność i stabilność finansową oraz zachować miejsca pracy w okresie poważnych zakłóceń gospodarczych, spowodowanych pandemią koronawirusa. Powierzenie PFR wiodącej roli w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom COVID-19 w obszarze polskiej gospodarki powiązane zostało z wprowadzeniem rozwiązań legislacyjnych, umożliwiających pełne zaangażowanie PFR w działania antykryzysowe.

Podstawę programu emisji obligacji PFR stanowi art. 21 aa ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju w zw. z art. 39p – 39w ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym.

Emisja obligacji następuje seriami, przy czym wszystkie emitowane przez PFR obligacje z mocy ustawy są objęte gwarancją Skarbu Państwa. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z warunkami poszczególnych emisji, zawartymi w publikowanych przez PFR listach emisyjnych:

Emisja PFR0324 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Emisja PFR0325 z dnia 08 maja 2020 r.

Emisja PFR0925 z dnia 22 maja 2020 r.

Emisje PFR0627 oraz PFR0330 z dnia 5 czerwca 2020 r.

Emisja PFR1227 r. skierowana do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, planowana na dzień 10 grudnia 2020 r.

Emisja PFR0927 z dnia 14 grudnia 2020 r.

Emisja PFR092027 z dnia 23 grudnia 2020 r.

Emisja PFR0827 z dnia 15 stycznia 2021 r.

Emisja PFR0228 r. skierowana do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, planowana na dzień 5 lutego 2021 r.

Emisja PFR0330B z dnia 3 lutego 2021 r.

Emisja PFR0228B r. skierowana do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, planowana na dzień 12 lutego 2021 r.

 

Warunki RODO

Warunki RODO