← Strona główna Grupy PFR

Polski Fundusz Rozwoju należy do Skarbu Państwa. W naszej działalności korzystamy również ze środków publicznych, dlatego szczególnie ważna jest transparentność naszych procesów decyzyjnych.

Zależy nam, aby opinia publiczna miała pewność, że każdą złotówkę wydajemy zgodnie z prawem i najlepszymi praktykami rynkowymi.

Dokumenty korporacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami korporacyjnymi, które określają zasady działania Polskiego Funduszu Rozwoju.

statut-spolki-polski-fundusz-rozwoju-sa

Statut Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A.

regulamin-zarzadu-spolki-polski-fundusz-rozwoju-sa

Regulamin Zarządu Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A.

regulamin-rady-nadzorczej-spolki-polski-fundusz-rozwoju-sa

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A.

aktualny-odpis-z-krajowego-rejestru-sadowego

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

inne dokumenty

informacja-o-realizowanej-strategii-podatkowej-2022

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

informacja-o-realizowanej-strategii-podatkowej-2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

informacja-o-realizowanej-strategii-podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Dane firmowe

Polski Funduszu Rozwoju S.A.,
ul. Krucza 50,
00-025 Warszawa

Polski Fundusz Rozwoju S.A. wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział gospodarczy.

Kapitał zakładowy: 11 475 907 779, 00 PLN (opłacony w całości).

NIP: 7010374912

REGON: 146615458

KRS: 0000466256

Rejestr akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy PFR S.A. jest prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie (PKO BP). PKO BP przetwarza dane osobowe akcjonariuszy PFR S.A. w trakcie procesu przyjmowania akcji do depozytu spółki.

pierwsze-wezwanie-akcjonariuszy-spolki-do-zlozenia-dokumentow-akcji

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji

drugie-wezwanie-akcjonariuszy-spolki-do-zlozenia-dokumentow-akcji

Drugie wezwanie akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji

trzecie-wezwanie-akcjonariuszy-spolki-do-zlozenia-dokumentow-akcji

Trzecie wezwanie akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji

czwarte-wezwanie-akcjonariuszy-spolki-do-zlozenia-dokumentow-akcji

Czwarte wezwanie akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji

piate-wezwanie-akcjonariuszy-spolki-do-zlozenia-dokumentow-akcji

Piąte wezwanie akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji

Grupa Kapitałowa Polskiego Funduszu Rozwoju

Jesteśmy częścią Grupy Kapitałowej PFR. Zapraszamy do zapoznania się z jej Strategią.

strategia-grupy-kapitalowej-pfr-na-lata-2019-2021

Strategia Grupy Kapitałowej PFR na lata 2019-2021

Warunki RODO

Warunki RODO