← Strona główna Grupy PFR

Polski Fundusz Rozwoju należy do Skarbu Państwa. W naszej działalności korzystamy również ze środków publicznych, dlatego szczególnie ważna jest transparentność naszych procesów decyzyjnych. Zależy nam, aby opinia publiczna miała pewność, że każdą złotówkę wydajemy zgodnie z prawem i najlepszymi praktykami rynkowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami korporacyjnymi, które określają zasady działania Polskiego Funduszu Rozwoju:

Statut Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Regulamin Zarządu Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Inne dokumenty:

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

 

Dane firmowe:

Polski Funduszu Rozwoju S.A.,
ul. Krucza 50,
00-025 Warszawa

NIP: 7010374912
REGON: 146615458
KRS: 0000466256

Polski Fundusz Rozwoju S.A. wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział gospodarczy.

Kapitał zakładowy: 11 475 907 779, 00 PLN (opłacony w całości).

 

Rejestr akcjonariuszy:

Rejestr akcjonariuszy PFR S.A. będzie prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie (PKO BP). PKO BP przetwarza dane osobowe akcjonariuszy PFR S.A. w trakcie procesu przyjmowania akcji do depozytu spółki.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji

Drugie wezwanie akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji

Trzecie wezwanie akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji

Czwarte wezwanie akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji

Piąte wezwanie akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji

 

 

Jesteśmy częścią grupy kapitałowej PFR

Zapraszamy do zapoznania się z jej strategią: Strategia grupy kapitałowej PFR na lata 2019-2021

 

 

Warunki RODO

Warunki RODO