← Strona główna Grupy PFR

Polski Fundusz Rozwoju należy do Skarbu Państwa. W naszej działalności korzystamy również ze środków publicznych, dlatego szczególnie ważna jest transparentność naszych procesów decyzyjnych. Zależy nam, aby opinia publiczna miała pewność, że każdą złotówkę wydajemy zgodnie z prawem i najlepszymi praktykami rynkowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami korporacyjnymi, które określają zasady działania Polskiego Funduszu Rozwoju:

Statut Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Regulamin Zarządu Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

 

Dane firmowe:

Polski Funduszu Rozwoju S.A.,
ul. Krucza 50,
00-025 Warszawa

NIP: 7010374912
REGON: 146615458
KRS: 0000466256

Polski Fundusz Rozwoju S.A. wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział gospodarczy.

Kapitał zakładowy: 4 953 252 553 zł (opłacony w całości).

 

Rejestr akcjonariuszy:

Rejestr akcjonariuszy PFR S.A. będzie prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie (PKO BP). PKO BP przetwarza dane osobowe akcjonariuszy PFR S.A. w trakcie procesu przyjmowania akcji do depozytu spółki.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji

 

 

Jesteśmy częścią grupy kapitałowej PFR

Zapraszamy do zapoznania się z jej strategią: Strategia grupy kapitałowej PFR na lata 2019-2021

 

 

Warunki RODO

Warunki RODO