← Strona główna Grupy PFR

Strategia Compliance określa ramy zgodności działalności Polskiego Funduszu Rozwoju, zarówno z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, normami, regulacjami wewnętrznymi, jak i standardami rynkowymi.

Przekazujemy Państwu Strategię Compliance PFR, która wzmacnia kulturę etyki i zgodności zespołu Polskiego Funduszu Rozwoju. Zawiera ona ważną zasadę działania naszej organizacji: „Zgodność z prawem stanowi fundament każdego rozwoju”.

Zarząd Polskiego Funduszu Rozwoju


 

Strategia Compliance PFR S.A.

Strategia Compliance PFR S.A.

Kliknij, aby zapoznać się z pełną treść dokumentu Strategii Compliance Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Pobierz raport

Warunki RODO

Warunki RODO