← Strona główna Grupy PFR

Strategia Compliance określa ramy zgodności działalności Polskiego Funduszu Rozwoju, zarówno z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, normami, regulacjami wewnętrznymi, jak i standardami rynkowymi.

Strategia Compliance PFR S.A.

Strategia Compliance PFR S.A.

Kliknij, aby zapoznać się z pełną treść dokumentu Strategii Compliance Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Pobierz raport

Warunki RODO

Warunki RODO