← Strona główna Grupy PFR

PFR realizując zadania nałożone na niego na mocy ustawy, ale także Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, dokłada starań do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego, jako warunku dla rozwoju kraju.

PFR jako spółka Skarbu Państwa objęty został Rządowym Programem Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020.

Zapewnienie uczciwego i transparentnego działania na rzecz rozwoju kraju, równoznaczne z budową zaufania, jak i poczucia bezpieczeństwa obywateli wobec państwa i prawa, a w konsekwencji działań podejmowanych przez PFR na rzecz rozwoju gospodarczego Polski, oparte jest na nadrzędnej zasadzie: „Zero tolerancji dla korupcji”.

Każdy uczestniczący w procederze korupcji podlega karom przewidzianym w polskim prawie, a PFR będzie współpracował w tym zakresie z odpowiednimi organami państwa.

Warunki RODO

Warunki RODO