← Strona główna Grupy PFR
W ramach swojej działalności FIS podejmuje kompleksowe działania prowadzące do wzrostu wykorzystania PPP jako instrumentu finansowania zadań publicznych.

Główne korzyści związane z programem Doradztwo PPP:

 • Doradca i koordynator projektu
 • PPP Wiarygodne partnerstwo
 • Obniżenie kosztów
 • Dostęp do finansowania FIS

Doradca i koordynator projektu PPP

Eksperci PFR wspierają stronę publiczną (np. samorząd lub jednostkę budżetową) na etapie prac przygotowawczych projektu rozważanego do realizacji w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) obejmując rolę koordynatora projektu, doradcy finansowego oraz lidera konsorcjum doradców (angażując dodatkowo doradców prawnych, technicznych, rynkowych, itp.) oraz na etapie poszukiwania partnera prywatnego.

Wiarygodne partnerstwo

PFR jest stabilną instytucją o ugruntowanej pozycji na rynku, która działa na transparentnych zasadach. Eksperci DIS posiadają bogate doświadczenie w przygotowaniu i strukturyzacji projektów PPP, co podnosi wiarygodność wykonanych analiz i skuteczność pozyskania partnera prywatnego.

Obniżenie kosztów

Obniżenie kosztów Doradztwo PPP realizowane przez PFR jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, co znacząco obniża koszty przygotowania projektu. Samorząd oszczędza także czas na poszukiwanie specjalistów.

Dostęp do finansowania FIS

Istnieje możliwość zaangażowania środków FIS w strukturze finansowania projektu inwestycyjnego w modelu PPP poprzez udzielenie pożyczki podporządkowanej partnerowi prywatnemu. Długi okres zwrotu z inwestycji charakteryzujący projekty PPP wpisuje się w strategię FIS.

Co wykonuje PFR w ramach doradztwa na rzecz partnera publicznego?

Ocena projektu

Ocena projektu

Wstępne określenie potencjału realizacji projektu inwestycyjnego w formule PPP.
Przygotowanie procesu analitycznego

Przygotowanie procesu analitycznego

Przygotowanie zestawienia materiałów w formacie przejrzystej check-listy, które podmiot publiczny dostarczy PFR na potrzeby wykonania analizy efektywności. Nakreślenie harmonogramu całego procesu.
Analiza efektywności

Analiza efektywności

Raport z analizy efektywności stanowi najważniejszy dokument etapu przygotowania projektu. PFR przy współpracy z innymi doradcami oceni, czy dany projekt wygeneruje wartość dodaną (Value for Money). PFR zaproponuje alokację ryzyk projektu oraz model wdrożenia projektu (np. DBFOM - Zaprojektuj Wybuduj Sfinansuj Eksploatuj Utrzymuj).
Przygotowanie zamówienia

Przygotowanie zamówienia

PFR przy współpracy z innymi doradcami w konsorcjum doradców (zatrudnionymi przez PFR na potrzeby danego projektu) przygotuje całokształt dokumentacji postępowania na wybór partnera prywatnego.
Zamknięcie komercyjne i finansowe

Zamknięcie komercyjne i finansowe

Zapewnienie kompleksowego doradztwa przy osiągnięciu zamknięcia komercyjnego i finansowego projektu.
Ocena projektu

Ocena projektu

Wstępne określenie potencjału realizacji projektu inwestycyjnego w formule PPP.
Przygotowanie procesu analitycznego

Przygotowanie procesu analitycznego

Przygotowanie zestawienia materiałów w formacie przejrzystej check-listy, które podmiot publiczny dostarczy PFR na potrzeby wykonania analizy efektywności. Nakreślenie harmonogramu całego procesu.
Analiza efektywności

Analiza efektywności

Raport z analizy efektywności stanowi najważniejszy dokument etapu przygotowania projektu. PFR przy współpracy z innymi doradcami oceni, czy dany projekt wygeneruje wartość dodaną (Value for Money). PFR zaproponuje alokację ryzyk projektu oraz model wdrożenia projektu (np. DBFOM - Zaprojektuj Wybuduj Sfinansuj Eksploatuj Utrzymuj).
Przygotowanie zamówienia

Przygotowanie zamówienia

PFR przy współpracy z innymi doradcami w konsorcjum doradców (zatrudnionymi przez PFR na potrzeby danego projektu) przygotuje całokształt dokumentacji postępowania na wybór partnera prywatnego.
Zamknięcie komercyjne i finansowe

Zamknięcie komercyjne i finansowe

Zapewnienie kompleksowego doradztwa przy osiągnięciu zamknięcia komercyjnego i finansowego projektu.

ZREALIZOWANE INWESTYCJE PFR FIS W MODELU PPP LUB KONCESJI

 • Inwestycja w budowę najnowocześniejszej w Polsce Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów

  Inwestycja w budowę najnowocześniejszej w Polsce Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów

  • Olsztyn

  Polski Fundusz Rozwoju przystąpił do grona instytucji finansujących budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO), która powstaje w Olsztynie. Inwestycja zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne i rozwiązuje problem zagospodarowania odpadów komunalnych przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne.

  Czytaj więcej

  Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN (FIS) zarządzany przez PFR oraz spółka Dobra Energia dla Olsztyna podpisały umowę, na mocy której PFR dokonał długoterminowej inwestycji w formie objęcia obligacji wyemitowanych przez Spółkę Dobra Energia dla Olsztyna o wartości 48 mln zł. Środki posłużyły do częściowego sfinansowania budowy instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej opadów komunalnych o mocy cieplnej 28 MWt i mocy elektrycznej 10 MWe oraz Kotła Szczytowego o mocy cieplnej 70 MWt. Budowa ruszyła w listopadzie 2020 roku, a planowane zakończenie inwestycji przewidywane jest na 2023 rok.

  Ekociepłownia w Olsztynie to strategiczna inwestycja dla regionu, która zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne i zniweluje problem zagospodarowania frakcji palnej odpadów komunalnych przy jednoczesnej dbałości o jakość powietrza. Jako PFR chcemy wspierać powstawanie coraz większej liczby tak nowoczesnych i przyjaznych środowisku inwestycji w całym kraju. Z myślą o tym stworzyliśmy program PFR Green Hub i działający w jego ramach projekt „Energia z odpadów” skierowany do samorządów, którym zależy na tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym w wymiarze lokalnym

  - mówi Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR.

  ITPO Olsztyn zostanie zrealizowany w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dzięki czemu udało się pozyskać doświadczonych partnerów, w tym m.in. francuski fundusz infrastrukturalny Meridiam, który specjalizuje się w rozwijaniu, finansowaniu i zarządzaniu długoterminowymi projektami w sektorze infrastruktury publicznej. Skorzystanie z modelu PPP pozwoli stronie publicznej (MPEC Olsztyn) uzyskać dostęp do kapitałochłonnej infrastruktury bez konieczności pokrycia kosztów jej budowy. Dodatkowo, Umowa PPP zakłada, że ryzyka budowy i eksploatacji ITPO są po stronie doświadczonego partnera prywatnego, który jest w stanie także efektywnie zarządzać infrastrukturą i przyczynić się do ustabilizowania opłat za ciepło i odpady.

  Dzięki budowie ITPO MPEC Olsztyn zakontraktował długoterminowe dostawy ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, w miejsce wygaszanej EC Michelin, która zaprzestanie dostaw w 2022 r., oraz zapewnił długookresowe zagospodarowanie frakcji palnej odpadów komunalnych z woj. warmińsko-mazurskiego. Ponadto, projekt w sposób istotny przyczyni się do zmniejszenie zależności od korzystania z węgla kamiennego do produkcji energii cieplnej w miejskim systemie ciepłowniczym poprzez optymalne wykorzystanie frakcji palnej odpadów komunalnych – RDF jest lokalnie wytwarzanym surowcem energetycznym.

  Uczestnictwo PFR w finansowaniu projektu budowy ITPO przy wykorzystaniu długu mezzanine (podporządkowanego względem finansowania od banków) uwiarygodniło ten projekt, a decyzja inwestycyjna PFR wsparła i przyspieszyła proces pozyskiwania finansowania senioralnego na polskim rynku bankowym. Dług mezzanine PFR wychodzi naprzeciw oczekiwaniom banków komercyjnych, które traktują ten instrument jako produkt quasi kapitałowy. Dzięki jego udzieleniu PFR uzupełnił strukturę finansowania projektu.

 • Parking przy Hali Stulecia we Wrocławiu

  Parking przy Hali Stulecia we Wrocławiu

  • Wrocław

  Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN (FIS) zarządzany przez PFR zawarł z Budimex S.A. umowę wspólników dotyczącą odkupu mniejszościowego pakietu udziałów w spółce Budimex Parking Wrocław. Transakcja obejmowała również udzielenie pożyczki wspólnika.

  Czytaj więcej

  Spółka jest koncesjonariuszem wielopoziomowego parkingu samochodowego przy Hali Stulecia – należącego do Miasta Wrocławia obiektu widowiskowo-sportowego o dużym znaczeniu kulturalnym w regionie. Prowadzony przez spółkę parking to 3-kondygnacyjny obiekt z jednym poziomem naziemnym oraz dwoma podziemnymi na łącznie ok. 800 miejsc postojowych.

  Dzięki transakcji FIS poszerzył katalog inwestycji o segment miejskiej infrastruktury transportowej.

Warunki RODO

Warunki RODO