← Strona główna Grupy PFR

Wałbrzych - kolejny samorząd, który skorzystał z oferty PFR

PFR S.A.
Wałbrzych - kolejny samorząd, który skorzystał z oferty PFR

Polski Fundusz Rozwoju poprzez PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS), podpisał umowę z Gminą Wałbrzych na zakup 49,02% udziałów w spółce Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o. (MZB). 

Sprzedaż mniejszościowych udziałów w spółce Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o. związana jest z szerokimi planami rewitalizacji budynków na terenie Gminy Wałbrzych, która m.in. w ten sposób pozyskała finansowanie niezbędne do zrealizowania projektu. Spółka nadal pozostaje pod kontrolą miasta.  FIS staje się współudziałowcem MZB, ale zarząd pozostaje bez zmian i to on określa dalsze kierunki rozwoju spółki zgodne z interesem lokalnej społeczności. Zaangażowanie FIS ogranicza się do jednego członka Rady Nadzorczej.

- Cieszymy się, że Fundusz Inwestycji Samorządowych włączył się w kolejną inwestycję, która wspiera zrównoważony rozwój Polski. Fundusz powstał właśnie po to, aby  oferować  samorządom takie formy wsparcia, które z jednej strony pokrywają lukę kapitałową w projektach inwestycyjnych, a z drugiej nie pogarszają indywidualnego wskaźnika zadłużenia samorządów – mówi Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR.

Zgodnie z podpisaną umową inwestycyjną MZB ma w stu procentach wrócić w ręce Gminy Wałbrzych.

- Budujemy nowe mieszkania komunalne, a do tego potrzeba nam zewnętrznego wsparcia kapitałowego i taką pomocną dłoń okazuje nam po raz kolejny Polski Fundusz Rozwoju. To atrakcyjna i bezpieczna forma pozyskania środków finansowych. Coraz więcej gmin będzie sięgało po takie mechanizmy ponieważ zasoby finansowe samorządów są ograniczone – tłumaczy Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych oferuje kapitałowe instrumenty finansowania inwestycji Jednostek Samorządu Terytorialnego i spółek komunalnych. Jest bezpiecznym i przewidywalnym partnerem, który nie tylko przekazuje środki finansowe, ale także wiedzę i doświadczenie swoich ekspertów, którzy wspierają w przygotowaniu, wdrażaniu oraz monitorowaniu realizowanych inwestycji. Główne sektory działalności Funduszu to: wodociągi i kanalizacja; rewitalizacja; ciepłownictwo i efektywność energetyczna i infrastruktura transportowa.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Przyszłość polskiej medycyny w Akademii BioMed PFR
Rekrutacja do Akceleratora Branżowego dla sektora „Jachty i łodzie” przedłużona do 14 października
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO