← Strona główna Grupy PFR

Rozstrzygnięcie postępowania na Prezesa oraz Wiceprezesów Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

PFR S.A.
Rozstrzygnięcie postępowania na Prezesa oraz Wiceprezesów Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Rada Nadzorcza Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR S.A.), na podstawie § 18 ust. 3 pkt. 8 Statutu Spółki, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego dokonała wyboru na nową, wspólną, 5-letnią kadencję Zarząd Polskiego Funduszu Rozwoju, w składzie:

  • Piotr Matczuk - Prezes Zarządu,
  • Mariusz Jaszczyk - Wiceprezes zarządu ds. finansów i rozwoju,
  • Mikołaj Raczyński - Wiceprezes ds. inwestycji.

Rada Nadzorcza zakończyła bez rozstrzygnięcia postępowanie na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. programów rozwojowych.

Nowa kadencja Zarządu rozpocznie się w dniu następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe PFR S.A. za rok obrotowy 2023.

Skrócone życiorysy członków nowego Zarządu PFR S.A.:

Piotr Matczuk - ekonomista i menedżer z 17-letnim doświadczeniem zawodowym, w tym 10-letnią praktyką w międzynarodowych instytucjach rozwojowych. W latach 2017-2024 przedstawiciel Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC) - agendy Grupy Banku Światowego w Polsce, gdzie odpowiadał za realizację strategii IFC, projekty inwestycyjne i doradcze, rozwój biznesu oraz relacje z partnerami publicznymi i prywatnymi. Przed dołączeniem do IFC nadzorował realizację projektów strategicznych w PKP Intercity. W latach 2011-2014 doradca w radzie nadzorczej Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W latach 2008-2011 analityk rynków finansowych w Narodowym Banku Polskim i pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej. Absolwent studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej oraz programu sustainable corporations w Saïd Business School na Uniwersytecie Oxfordzkim.

Mariusz Jaszczyk - menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw i rachunkowości. Posiada szeroką wiedzę w zakresie kontrolingu, audytu oraz fuzji i przejęć. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach konsultingowych KPMG, EY, instytucjach finansowych – Grupie PKO BP oraz Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju, a także w firmie Telematics Technologies. Współtwórca ustawy o PPK. Ostatnio zarządzał pionem finansów i kontrolingu w PFR S.A. Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wcześniej na tej samej uczelni uzyskał tytuł magistra na kierunku Finanse i Bankowość. Od 2009 roku jest wpisany na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.

Mikołaj Raczyński - ekspert rynków finansowych, zarządzania aktywami, manager, ekonomista. Od lutego 2023 roku związany z Portu – platformą inwestycyjną domu maklerskiego WOOD & Co. – jako Chief Investment Officer oraz Head of Portu Poland. Wcześniej, w latach 2013-2022, pracował dla Noble Funds TFI, gdzie zajmował stanowiska odpowiednio Zarządzającego Funduszami, Dyrektora Działu Zarządzania Funduszami oraz Członka Zarządu odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Karierę rozpoczynał w dziale analiz Domu Inwestycyjnego Investors S.A. Wielokrotnie nagradzany przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” za wyniki inwestycyjne (Złoty Portfel za rok 2015 oraz 2020), oraz prognozy makroekonomiczne (Najlepszy Analityk Makroekonomiczny 2016 i 2019 roku). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) oraz licencję Doradcy Inwestycyjnego.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Sprawdź, w jaki sposób złożyć oświadczenie pracodawcy dotyczące PPE
Przedsiębiorco! Skorzystaj z nowej formuły bezpłatnego Testu Dojrzałości Cyfrowej
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO