← Strona główna Grupy PFR

Sprawdź, w jaki sposób złożyć oświadczenie pracodawcy dotyczące PPE

PFR S.A.
Sprawdź, w jaki sposób złożyć oświadczenie pracodawcy dotyczące PPE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami1 pracodawcy mają obowiązek przekazać do PFR oświadczenia o liczbie pracowników i uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) zatrudnionych u danego pracodawcy na dzień 1 stycznia i na dzień 1 lipca w danym roku kalendarzowym.

Takie oświadczenie pracodawcy powinni przekazać elektronicznie albo w postaci papierowej 2 razy w roku: do dnia 31 stycznia i do dnia 31 lipca

Aby ułatwić spełnienie tego obowiązku, PFR umożliwi przekazanie ww. danych w sposób elektroniczny, za pomocą specjalnego formularza na stronie https://ppe.pfr.pl/

Złożenie wymaganego ustawą oświadczenia jest możliwe po zalogowaniu się za pomocą numeru NIP i kodu TOKEN, który jest nadawany indywidualnie dla każdego pracodawcy prowadzącego PPE. Zachęcamy do korzystania z tego kanału przekazywania informacji. Uzupełnienie danych zajmie ok. 2-3 minuty.

Oświadczenie pracodawcy mogą również składać w formie papierowej lub e-mail. W takim przypadku powinno ono zawierać następujące dane:

  • Numer NIP   
  • Nazwa pracodawcy    
  • Numer REGON    
  • Liczba pracowników zatrudnionych u pracodawcy    
  • Liczba uczestników PPE zatrudnionych u pracodawcy    

Takie oświadczenie można przekazać na adres korespondencyjny PFR S.A., lub na adres: [email protected]. Przekazując dane e-mail należy dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią +48 22 703 43 63 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora). 

1 Podstawa prawna: art. 23a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (z późniejszymi zmianami).
PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Jak aplikować do DIANA NATO? Spotkania informacyjne o aplikacji do akceleratora innowacji obronnych NATO
Rozstrzygnięcie postępowania na Prezesa oraz Wiceprezesów Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO