← Strona główna Grupy PFR

Polski Funduszu Rozwoju SA sprzedał obligacje za 12 mld zł

PFR S.A.
 Polski Funduszu Rozwoju SA sprzedał obligacje za 12 mld zł

Polski Fundusz Rozwoju wyemitował dzisiaj kolejne obligacje w ramach rządowego programu  Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju firm i pracowników. Banki objęły całość puli obligacji 7-letnich o wartości 10 mld zł. Obligacje 10-letnie o wartości 2 mld zł objęło PZU Życie S.A. W sumie PFR sprzedał już obligacje o wartości nominalnej 62 mld zł.

Polski Fundusz Rozwoju wyemitował w piątek, w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości do 100 mld zł,  7-letnie obligacje o wartości nominalnej 10,0 mld zł oraz 10-letnie obligacje o wartości 2,0 mld zł. Łącznie z poprzednimi emisjami, PFR wyemitował obligacje o wartości 62,0 mld zł. Emisję przeprowadzono w związku z powierzeniem PFR przez Radę Ministrów, na podstawie art. 21a ust. 1 ustawy o systemie instytucji rozwoju oraz uchwały Rady Ministrów z dnia 27.04.2020 r. o  realizacji  „Programu rządowego - tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”. Wyemitowane obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa.

Obligacje 7-letnie są oprocentowane w stosunku rocznym na poziomie 1,75% , a termin zapadalności jest ustalony na 7 czerwca 2027 r. Rentowność obligacji 10-letnich objętych przez PZU Życie S.A. wyniosła 2,04%, podlegają one wykupowi 5 marca 2030 r. Rentowności obligacji zostały określone na podstawie wyceny obligacji skarbowych o podobnym terminie zapadalności powiększonych o podatek bankowy i  marżę za ryzyko mniejszej płynności niż obligacje skarbowe. Konstrukcja elementów składowych rentowności jest zbliżona do obligacji emitowanych przez bank BGK.

Środki pozyskane przez PFR z emisji zostaną w całości przeznaczone na realizację rządowego programu wsparcia finansowego przedsiębiorców w związku z negatywnymi  skutkami COVID-19.Podstawą prawną emisji obligacji przez PFR jest art. 21aa ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Po emisjach obligacji 4- i 5-letnich przyszedł czas na emisje obligacji o dłuższych zapadalnościach. Cieszy nas to, że rynek dalej pozytywnie odpowiada na naszą ofertę inwestycyjną. Jest to szczególnie ważne na kilka dni przez uruchomieniem ostatniego etapu wdrażania programu, tym razem tej jego części, która skierowana jest do dużych firm.

– powiedział Paweł Borys, prezes Zarządu PFR.
 

Bardzo cieszę się, że już kolejny raz osiągamy zakładane cele związane z pozyskaniem finansowania na realizację tarczy. Wielkości naszych emisji są skorelowane z wydatkowaniem przez nas środków. Cieszy nas to, że pozyskiwane środki szybko trafiają do beneficjentów. Dziękuję naszym dealerom – bankowi PKO BP oraz Pekao SA oraz pozostałym bankom realizującym funkcję dealera dnia

– powiedział Bartłomiej Pawlak, wiceprezes Zarządu PFR, odpowiedzialny na emisję obligacji.

W ramach realizacji  rządowego programu PFR realizuje wsparcie sektora mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm środkami o wartości do 100 mld zł. PFR realizuje program we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, które odgrywają kluczową rolę w dystrybucji środków pozyskanych przez PFR na jego realizację.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Polski Fundusz Rozwoju uruchomił obsługę wniosków o finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm
Centrum Doradztwa PFR w Chełmie rozpoczyna działalność
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO