← Strona główna Grupy PFR

Fundusz Inwestycji Samorządowych PFR inwestuje w gdyński PEWIK

PFR S.A.
Fundusz Inwestycji Samorządowych PFR inwestuje w gdyński PEWIK

Gdynia podpisała umowę inwestycyjną z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), na mocy której 25% udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PEWIK) w Gdyni trafi do PFR. Dla Funduszu Inwestycji Samorządowych PFR inwestycja w dobrze zarządzaną, stabilną spółkę to korzystna lokata kapitału, a dla miasta dodatkowe środki na realizację inwestycji istotnych dla rozwoju oraz jakości życia mieszkańców.

Transakcja zakupu mniejszościowych udziałów PEWIK Gdynia przez PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych została zrealizowana dzięki programowi „Pakiet dla Miast Średnich”, który powstał w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia w średniej wielkości miastach w Polsce. Gminy Wejherowo i Kosakowo oraz Gminy Miast Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa, chcąc pozyskać finansowanie na modernizację lokalnej infrastruktury, za zgodą rad miejskich i gminnych, przeprowadziły konkurencyjne postępowanie na zakup mniejszościowego pakietu udziałów w Spółce. Spośród wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu, najkorzystniejszą ofertę złożył PFR FIS.

- Fundusz Inwestycji Samorządowych proponuje samorządom takie formy wsparcia, które z jednej strony pokrywają lukę kapitałową w projektach inwestycyjnych, a z drugiej nie pogarszają ich Indywidualnego Wskaźnika Zadłużenia. Jesteśmy partnerem, który udziela samorządom wszechstronnego wsparcia – zarówno w obszarze finansowania, jak i kompleksowego doradztwa. Chcemy, aby nasi partnerzy samorządowi mieli poczucie, że mogą na nas liczyć i żebyśmy byli ich ambasadorem w Warszawie  – mówi Bartłomiej Pawlak, wiceprezes zarządu PFR.

PFR FIS stanie się mniejszościowym, pasywnym udziałowcem PEWIK. Zgodnie z umową inwestycyjną nie będzie miał on wpływu na bieżące zarządzanie spółką i najpóźniej po 20 latach zakupione udziały znów staną się własnością samorządów. Model inwestycyjny Funduszu jest bezpieczny dla samorządów i ich spółek zależnych. Fundusz inwestuje w dobrze zarządzane, zyskowne spółki komunalne o stabilnej kondycji finansowej.

- To bardzo korzystna i bezpieczna dla Gdyni transakcja. Zyskamy dodatkowe finansowanie dla inwestycji, a przez cały czas trwania umowy gminy będą większościowym udziałowcem Spółki PEWIK -  podkreśla Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni. - Przedsiębiorstwo wodociągowe w tym czasie będzie działało jak dotąd,  realizując wszelkie zaplanowane, ambitnie i z rozmachem, inwestycje. Biznesplan przewiduje także, że cena wody i ścieków nie będzie mogła zostać istotnie podwyższona w okresie obowiązywania umowy oraz że nowy nabywca nie będzie mógł komukolwiek poza dotychczasowymi wspólnikami odsprzedać swoich udziałów. 

Gdyński PEWIK, współwłasność wymienionych na początku gmin, dzięki doskonałej, wieloletniej  współpracy samorządowej jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Osiągnięcie takiego stanu nie było łatwe, lecz dziś pozwala bez ryzyka pozyskać duży kapitał, który gminy przeznaczą na niezbędne inwestycje, planowane do realizacji od roku 2019, bez konieczności zadłużania się i w całkowicie pozbawiony ryzyka sposób.  W czasie, gdy gwałtownie rosną ceny usług i materiałów budowlanych oraz gdy plany rozwojowe są ambitne, jest to nader korzystna okoliczność.  Można powiedzieć, że to bonus dla mieszkańców, za lata wytężonej, profesjonalnej pracy zarządów spółki PEWIK i gmin – jej właścicieli.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Projektanci Innowacji PFR pomogą w stworzeniu 300 nowych start-upów
PFR przedstawia raport nt. wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w samorządzie terytorialnym.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO