← Strona główna Grupy PFR
Tarcza Finansowa 1.0 Komunikat

Rozpoczęcie procesu umorzeń Tarczy Finansowej 1.0

PFR S.A.
Rozpoczęcie procesu umorzeń Tarczy Finansowej 1.0

Uprzejmie informujemy, że proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 rozpocznie się po 29 kwietnia 2021 r.

Zmiana regulaminu Tarczy Finansowej 1.0 w zakresie regulacji dotyczących umorzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej PFR nie później niż 14 kwietnia 2021 r.

Przypominamy, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100% umorzenia subwencji.

Jednocześnie informujemy, że od 15 kwietnia – podobnie jak przy wdrażaniu Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 - rozpoczniemy codzienne otwarte szkolenia online dla przedsiębiorców dotyczących zasad rozliczania i umarzania Tarczy Finansowej PFR 1.0. Informacje na temat zapisów i terminów szkoleń dostępne są na  stronie internetowej.

PFR S.A.
Poprzedni Poprzedni
Możliwości uwzględnienia osoby współpracującej na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy
Subwencje finansowe w zakresie przekraczającym limity ustalone w sekcji 3.1 tymczasowych ram środków pomocy w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych oraz działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury
Następny Następny

Zainteresują Cię również

Komunikat ZUS na temat danych, jakie przekazuje PFR w celu ustalenia średniego poziomu zatrudnienia w ramach procesu umorzenia Tarczy Finansowej PFR 1.0

PFR S.A.

26 kwietnia 2021

Umorzenia Tarcza Finansowa dla MMŚP 1.0

PFR S.A.

20 kwietnia 2021

Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w sprawie rozliczenia Subwencji Finansowych

Warunki RODO

Warunki RODO