← Strona główna Grupy PFR
tarcza finansowa 2.0

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dostępna w 18 bankach komercyjnych oraz w większości banków spółdzielczych

PFR S.A.
Tarcza Finansowa PFR 2.0 dostępna w 18 bankach komercyjnych oraz w większości banków spółdzielczych

Wszystkie 18 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych, które uczestniczyły w programie Tarcza Finansowa PFR 1.0 w kwietniu 2020 r. zadeklarowało udział w Tarczy Finansowej PFR 2.0. Oznacza to, że będą przyjmować za pośrednictwem swoich systemów bankowości elektronicznej wnioski o subwencje finansowe oferowane przez Polski Fundusz Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm z prawie 40 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Łączna wartość pomocy w ramach Tarczy Finansowej 2.0 wyniesie 35 mld zł, z czego dla mikro i MŚP trafi ok. 10 mld zł. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków planowane jest od 15 stycznia 2021 r., pod warunkiem uzyskania przez program notyfikacji Komisji Europejskiej.

W kwietniu br. dzięki współpracy banków, PFR, Krajowej Izby Rozliczeniowej i instytucji finansowych w bardzo krótkim czasie powstał system, który pozwolił uzyskać firmom konkretną pomoc finansową na podstawie formularza wypełnianego poprzez bankowość elektroniczną. Skorzystało z niej 347 tys. przedsiębiorstw, a wypłacone wsparcie wyniosło 60,8 mld zł. Pieniądze były przelewane na konta przedsiębiorców szybko i sprawnie, najczęściej w ciągu 2 dni. Ten sam system zostanie wykorzystany w Tarczy 2.0. Tym razem pomoc trafi do przedsiębiorstw prowadzących działalność w wybranych branżach, identyfikowanych na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

O subwencję będą mogły starać się firmy, które w okresie kwiecień-grudzień 2020 r. lub październik-grudzień 2020 r. odnotowały spadek obrotów o min. 30% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019. Przy spełnieniu określonych warunków subwencja z Tarczy Finansowej 2.0 może zostać umorzona w całości. Program jest również przeznaczony dla firm, które otrzymały subwencję z Tarczy 1.0.

Dla mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, które osiągnęły obrót lub sumę bilansową za 2019 r. do 2 mln euro subwencje finansowe będą wynosić 18 tys. zł lub 36 tys. zł  na zatrudnionego do maksymalnej kwoty 324 tys. zł. Ich wysokość zależna będzie od liczby pracowników i spadku obrotów.

Dla firm zatrudniających do 249 pracowników, których obrót za 2019 r. był mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro, subwencje będą zależne od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto do maksymalnej kwoty 3,5 mln zł. Pokrywać one będą 70% ich strat.

Gotowość do uczestnictwa w dystrybucji środków z Tarczy Finansowej 2.0 dla mikro, małych i średnich firm potwierdziły następujące banki:

 • Alior Bank
 • Bank BPS oraz zrzeszone i współpracujące Banki Spółdzielcze
 • Bank Millennium
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Pocztowy
 • BNP Paribas Bank Polska
 • BOŚ Bank
 • Citi Handlowy
 • Credit Agricole
 • Getin Noble Bank
 • Idea Bank
 • ING Bank Śląski
 • Inteligo
 • mBank
 • Nest Bank
 • PKO Bank Polski
 • Santander Bank Polska
 • SGB-Bank S.A. oraz Banki Spółdzielcze SGB i współpracujące Banki Spółdzielcze 

Ostateczne uczestnictwo w programie banków zależeć będzie od uzyskania zgód korporacyjnych i podpisania umowy z PFR. Wnioski o finansowanie będą mogli złożyć przedstawiciele firm, które są klientami danego banku. Nie musi to być jednak ten sam bank, w którym przedsiębiorca ewentualnie wnioskował o subwencję z Tarczy Finansowej PFR 1.0.

 

 

Wniosek oparty będzie na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych m.in. z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP). Firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą z tego tytułu kosztów np. za przyjęcie lub rozpatrzenie wniosku.

Opisane powyżej warunki programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 mogą ulec zmianie. Program musi uzyskać notyfikację Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat programu będą dostępne na stronie www.pfr.pl oraz na stronach banków uczestniczących w programie. 
 

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Polski Fundusz Rozwoju wyemitował obligacje za 500 mln zł dla EBI
35,9 mln zł w ramach Tarczy Finansowej PFR dla dużych firm trafi do Grupy MTP
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO