← Strona główna Grupy PFR
tarcza finansowa 2.0

Polski Fundusz Rozwoju wyemitował obligacje za 500 mln zł dla EBI

PFR S.A.
Polski Fundusz Rozwoju wyemitował obligacje za 500 mln zł dla EBI

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) wyemitował papiery dłużne o wartości nominalnej 500 mln zł, które w całości objął Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Celem emisji jest sfinansowanie rządowego programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.

Obligacje oprocentowane są na 1,4 proc. w skali roku, a ich termin wykupu przypada na grudzień 2027 r. Przy spełnieniu odpowiednich warunków PFR może skorzystać z tzw. Funding Advantage, co obniży oprocentowanie. Wyemitowane obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa.

Do tej pory w ramach realizacji działań Tarczy Finansowej PFR w maju i czerwcu sprzedał poprzez rynek obligacje o wartości nominalnej 62 mld zł, które były przeznaczone na sfinansowanie programu Tarczy Finansowej PFR, oferującego wsparcie przedsiębiorstwom dotkniętym pandemią COVID-19. Pomoc w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w ramach programu uzyskało prawie 347 tys. firm, zatrudniających ponad 3,2 mln pracowników. Pozwoliły one utrzymać im płynność i stabilność finansową oraz zachować miejsca pracy.

Udział EBI w finansowaniu Tarczy Finansowej dla MSP to nowy rozdział i zacieśnienie naszej współpracy instytucjonalnej. Liczymy, że w najbliższych latach uda się zorganizować wiele nowych wspólnych projektów inwestycyjnych.

- powiedział Paweł Borys, prezes PFR.

 

To pierwsza emisja obligacji PFR skierowana do rynków zagranicznych. Emisja na atrakcyjnych dla PFR warunkach. Udział EBI we wsparciu programów PFR to również docenienie naszych wysiłków przez instytucję europejską oraz otwarcie drogi do przyszłej współpracy między obu instytucjami.

- powiedział Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR, odpowiedzialny za finansowanie programów Tarczy.

 

To pierwsza i jednocześnie bardzo ważna transakcja, którą Europejski Bank Inwestycyjny podpisuje z Polskim Funduszem Rozwoju. Pozwala ona na wsparcie polskiej gospodarki w trudnych dla niej chwilach spowodowanych pandemią COVID-19. Cieszymy się, że nasza instytucja może ułatwić dostęp PFR do międzynarodowych rynków kapitałowych. Ta transakcja stanowi kolejny przykład owocnej współpracy między instytucjami krajowymi i europejskimi.

- powiedziała prof. Teresa Czerwińska, Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

 

Tarcza Finansowa 2.0 to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z ok 40 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.  Łączna wartość pomocy w ramach Tarczy Finansowej 2.0 wyniesie 35 mld zł, z czego dla mikro i MŚP trafi ok. 10 mld zł. Pomoc ta będzie udzielona szybko, w prosty i bezpieczny sposób za pośrednictwem formularza wypełnianego poprzez bankowość elektroniczną w systemie informatycznym przygotowanym przez PFR i banki.

Udział w programie potwierdziło 18 największych polskich banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych, które uczestniczyły w programie Tarcza Finansowa PFR 1.0 w kwietniu 2020 r.

Uruchomienie programu spodziewane jest w styczniu 2021 r. po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej.

Dodatkowe informacje

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. W 2019 roku Grupa EBI przeznaczyła na finansowanie projektów w Polsce kwotę 5,4 mld EUR.

Kontakt dla mediów:

EIB: Andrea Morawski, a.morawski@eib.org, tel.: +352 43 79 83427 / tel. kom.: +352 691 284 349
www.eib.org/press - Press Office: +352 4379 21000 – press@eib.org

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Polski Fundusz Rozwoju pozyskał w sumie 2,5 mld PLN z emisji obligacji
Tarcza Finansowa PFR 2.0 dostępna w 18 bankach komercyjnych oraz w większości banków spółdzielczych
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO