← Strona główna Grupy PFR

Rozszerzenie listy działalności wspieranych z Tarczy Finansowej PFR 2.0 o 9 nowych kodów PKD

PFR S.A.
Rozszerzenie listy działalności wspieranych z Tarczy Finansowej PFR 2.0 o 9 nowych kodów PKD

Rada Ministrów podjęła decyzję o rozszerzeniu wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm o 9 dodatkowych branż, szczególnie poszkodowanych przez sytuację związaną z COVID-19.

Pomoc zostanie skierowana również do przedsiębiorców posiadających następujące kody PKD: 
46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
85.59.A Nauka języków obcych;
93.12.Z Działalność klubów sportowych;
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

Powyższe kody PKD nie muszą być przeważającymi kodami działalności gospodarczej.

Możliwość złożenia wniosku o subwencję w ramach nowych kodów PKD powinna być udostępniona przez banki uczestniczące w Tarczy Finansowej PFR 2.0 od piątku 5.02.2021 r.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Konsekwencje naruszenia przez beneficjentów ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego
Wyjaśnienie dotyczące definicji „Kosztów Stałych” oraz zasad wydatkowania uzyskanej Subwencji Finansowej
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO