← Strona główna Grupy PFR

Rok z Cyfrową Wyprawką dla Firm

PFR S.A.
Rok z Cyfrową Wyprawką dla Firm

4 czerwca br. zespół Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) zaprezentował wyniki Testu Dojrzałości Cyfrowej, który przeprowadzono na blisko 500 polskich firmach z sektora MŚP. Wydarzenie, które odbyło się w Centralnym Domu Technologii, zgromadziło licznych przedsiębiorców, ekspertów i przedstawicieli administracji publicznej, zainteresowanych stanem i przyszłością cyfryzacji w Polsce. 

Wyniki Testu Dojrzałości Cyfrowej ujawniły, że polskie firmy wciąż mają wiele do zrobienia w zakresie adaptacji nowych technologii. Zaledwie 12% firm bada potrzeby swoich klientów, 19% posiada strategię, plan lub wizję cyfryzacji, a tylko 33% korzysta z narzędzi cyfrowych do automatyzacji prostych czynności. Te dane pokazały, jak duże jest zapotrzebowanie na wsparcie w procesie cyfryzacji. 

Marianna Sidoroff, dyrektor Departamentu Gospodarki Cyfrowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, w wystąpieniu inauguracyjnym zwróciła uwagę na kluczowe znaczenie cyfrowej aktywizacji polskich przedsiębiorstw dla ich konkurencyjności i bezpieczeństwa: 

Stoimy przed wyzwaniem aktywizacji cyfrowej znacznej części polskich przedsiębiorstw. Jest to kluczowa sprawa dla ich konkurencyjności i bezpieczeństwa. Oprócz działań, które podejmujemy w MRiT, PFR i w innych instytucjach, by wesprzeć polskiego przedsiębiorcę w cyfryzacji, musimy być zwinni jako administracja publiczna. Dynamicznie zmieniający się świat technologii wymusza na nas elastyczne podejście i szybkie zmiany tak w systemie edukacji, wspierania perspektywicznych branż, dalszego przenoszenia administracji publicznej w świat cyfrowy, ale również zmianę sposobu myślenia i działania w polskiej administracji, która powinna iść ramię w ramię z polskim przedsiębiorcą. 

Podczas prezentacji wyników Testu Dojrzałości Cyfrowej, Eliza Kruczkowska, Dyrektorka Departamentu Rozwoju Innowacji w PFR, przedstawiła szczegóły programu Cyfrowa Wyprawka dla Firm. Program ten ma na celu wspieranie polskich przedsiębiorstw w transformacji cyfrowej poprzez dostarczenie im wiedzy, narzędzi i możliwości rozwoju. Eliza Kruczkowska podkreśliła, że program został stworzony, aby aktywizować cyfrowo polskie firmy, dając im możliwość skorzystania z doradztwa, szkoleń i warsztatów z ekspertami.

Magda Malec, konsultant w Banku Światowym, zwróciła uwagę na korzyści, jakie cyfrowo zaawansowane firmy odniosły podczas pandemii COVID-19:

Firmy cyfrowo zaawansowane lepiej poradziły sobie z wyzwaniami związanymi z pandemią COVID-19 niż mniej scyfryzowane przedsiębiorstwa i szybciej wróciły do przedpandemicznych zysków oraz poziomu zatrudnienia. Narzędzia cyfrowe są powszechnie dostępne, a dowody na korzyści płynące z digitalizacji są liczne. Mimo to przeciętna firma w Polsce w codziennej działalności w dalszym ciągu polega częściowo na zeszycie. Powodów niskiej cyfryzacji firm należy upatrywać w nieoczywistych obszarach, takich jak niska świadomość przedsiębiorców w zakresie technologii i własnych braków w porównaniu z konkurencją. Jest to także niedoszacowywanie zysków cyfryzacji, awersja do ryzyka związana z cyberbezpieczeństwem oraz niechęć do zmiany. Mnogość powodów sprawia, że wsparcie dotacyjne musi być kompleksowe, czyli obejmować nie tylko zakup technologii, ale także pomoc we wdrożeniu, zawierać elementy podnoszenia kwalifikacji, poprawy znajomości własnych słabych punktów oraz świadomości działań konkurencji. Tego typu wsparcie oferujemy w projekcie DIGITRANS, do którego aktualnie mogą aplikować mikro i mali przedsiębiorcy. Ten projekt to też szansa na wypracowanie najbardziej efektywnych rozwiązań w ramach instrumentów wsparcia, aby polityka publiczna skutecznie odpowiadała na potrzeby przedsiębiorców. 

Edyta Malesza-Malatrat, Dyrektor ds. Marketingu i PR, przedstawiła paradoks obecny w polskiej cyfryzacji:

Na przestrzeni dwóch ostatnich lat widać ciekawą dynamikę i pewien paradoks. Z jednej strony adopcja cyfryzacji w Polsce przyspieszyła – widać to chociażby na przykładzie indeksu DESI – który z 4.4 w 2023 wzrósł do 5.1 w 2024 (na 10 punktów). Z drugiej strony, jak pokazują badania przeprowadzane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A., tylko niewielki odsetek polskich firm kompleksowo planuje cyfrową transformację, pomimo że są one świadome płynących z niej korzyści.

Paweł Klimiuk, Kierownik Zespołu, Biuro Rozwoju Sztucznej Inteligencji w PKO Bank Polski, omówił zastosowanie sztucznej inteligencji w bankowości:

Banki coraz częściej sięgają po rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, w tym voiceboty AI, aby usprawnić obsługę klienta i zwiększyć efektywność operacyjną. Wdrożenie takich rozwiązań wymaga ścisłej współpracy działów IT i biznesowych, odpowiedniego szkolenia pracowników oraz dbałości o bezpieczeństwo danych klientów.

Nell Przybylska, dyrektor ds. komunikacji i PR w Fundacji Digital Poland, zaznaczyła, że programy takie jak Cyfrowa Wyprawka dla Firm są kluczowe dla wspierania polskich przedsiębiorstw w cyfrowej transformacji, ale konieczna jest również lepsza edukacja na wszystkich poziomach oraz dokładna analiza wyzwań. 

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowościami oferowanymi w ramach programu Cyfrowa Wyprawka dla Firm, w tym: 

  • Testem Dojrzałości Innowacyjnej dla mikroprzedsiębiorców,
  • Interaktywną wyszukiwarką narzędzi i aplikacji wspierających rozwój firmy,
  • Kanałem Partnerskim PFR oferującym bezpłatne wersje rozwiązań polskich firm technologicznych,
  • Szkoleniami i webinarami z obszarów takich jak AI, cyberbezpieczeństwo, e-fakturowanie i chmura obliczeniowa,
  • Spersonalizowanymi warsztatami z ekspertami.

Podsumowując, wydarzenie było istotnym krokiem w kierunku aktywizacji cyfrowej polskich firm, ukazując zarówno aktualne wyzwania, jak i dostępne możliwości wsparcia. Program Cyfrowa Wyprawka dla Firm ma potencjał, aby znacząco przyczynić się do rozwoju cyfrowego polskich przedsiębiorstw. 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą programu oraz Testem Dojrzałości Cyfrowej, aby wspólnie tworzyć przyszłość polskiego biznesu w cyfrowym świecie.  

Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele administracji publicznej (Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Aktywów Państwowych), organizacji zrzeszających firmy, ale również dużych korporacji. Spośród wniosków jakie nasuwają się po rozmowach to m.in. podjęcie wspólnych działań oraz współpraca wielu instytucji, by przedstawić systemowe podejście do wyzwań firm związanych z cyfryzacją. 

Wydarzenie zrealizowano pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Partnerem konferencji była również fundacja Digital Poland, Konfederacja Lewiatan oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. 

Pobierz raport: Kondycja cyfrowa polskich firm i gospodarki

 

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Wmurowano kamień węgielny pod budowę Terminalu 3 w Baltic Hub
Pierwsze kroki w wdrażaniu AI w Twoim zespole
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO