← Strona główna Grupy PFR

Zbadaj poziom dojrzałości cyfrowej Twojej organizacji i zaplanuj działania rozwojowe!

Test Dojrzałości Cyfrowej to narzędzie opracowane wspólnie przez Polski Fundusz Rozwoju oraz Fundację Digital Poland, mające na celu wsparcie organizacji w transformacji cyfrowej. Test umożliwia poznanie mocnych i słabych stron swojej organizacji oraz zwiększenie świadomości dotyczącej czynników wpływających na cyfryzację przedsiębiorstwa.

Poznaj korzyści, jakie narzędzie oferuje Twojej firmie!

Bezpłatna diagnoza mocnych i słabych stron organizacji

Ocena poziomu dojrzałości cyfrowej

Wiedza o transformacji cyfrowej

Dostęp do Mapy Cyfrowych Rozwiązań

4 kroki w kierunku Dojrzałości Cyfrowej

Wykonaj Test Dojrzałości Cyfrowej Organizacji

Pobierz raport z rekomendacjami i podejmij
decyzje, co do kierunków rozwoju cyfrowego

Sprawdź mapę cyfrowych narzędzi
i dopasuj rozwiązania dla Twojej organizacji

Poszukaj publicznych źródeł finansowania

Dowiedz się więcej o Teście Dojrzałości Cyfrowej

Wprowadzenie

W zarządzaniu mówi się, że ważniejszy jest proces planowania i tworzenia strategii niż sam końcowy dokument. Dlaczego? Bo sam proces uświadamia organizacji, w którym miejscu się znajduje, gdzie występują wyzwania oraz w którym kierunku chce się rozwijać. Jest to więc zdobywanie samoświadomości oraz edukacja, która pozwala zdobyć niezbędne kompetencje potrzebne do przeprowadzenia zmian.

Opracowaliśmy Test Dojrzałości Cyfrowej, który ma na celu wywołać refleksję wśród jego odbiorców co do obszarów, na których rozwój warto postawić. Dodatkowo, parafrazując klasyka zarządzania Petera Druckera, że „aby czymś zarządzać musisz umieć to zmierzyć”. Test Dojrzałości Cyfrowej umożliwia pomiar czegoś, co wydaje się nieuchwytne, a mianowicie potencjału organizacji w obszarze cyfryzacji, po to by sprawnie i efektywnie nią zarządzać.

Mamy nadzieje, że test będzie dla Twojej organizacji przydatnym narzędziem w doskonaleniu swojej działalności!

Dla kogo

Test Dojrzałości Cyfrowej został opracowany z myślą o przedsiębiorstwach, w których występują bardziej złożone procesy, mogące podlegać cyfryzacji np. obsługa klienta, produkcja, logistyka, procesy administracyjne, tworzenie nowych produktów lub usług. Procesy tego typu charakteryzują częściej firmy zatrudniające kilkanaście osób lub więcej. Dlatego Test rekomendujemy firmom zatrudniającym powyżej 10 pracowników.

Obszary organizacji dojrzałej cyfrowo

Na dojrzałość cyfrową organizacji składa się 9 obszarów tematycznych:

  • Strategia cyfryzacji,
  • Kompetencje cyfrowe,
  • Innowacyjność,
  • Cyfrowe produkty, usługi lub modele biznesowe,
  • Narzędzia cyfrowe,
  • Dane w organizacji,
  • Infrastruktura ICT,
  • Cyberbezpieczeństwo,
  • Komunikacja z klientem.

Pamiętaj, że nie wszystkie obszary rozwoju cyfrowego mogą być kluczowe ze względu na specyfikę działalności Twojej organizacji. Dlatego udzielając odpowiedzi oraz analizując wyniki ważne jest skupienie uwagi na obszarach, które działania są najważniejsze z perspektywy efektywności oraz skuteczności.

Przebieg badania

Test składa się z 50 stwierdzeń, za pomocą których opisujemy organizację dojrzałą cyfrowo. Pytania zostały podzielone na 9 obszarów tematycznych. Udzielone odpowiedzi zostaną przeliczone na punkty, a następnie zaprezentowany wynik zbiorczy w podziale na poszczególne obszary działalności. Na udzielenie odpowiedzi potrzebujesz około 20-30 minut.

Wynik Testu

Wynik Testu zostanie wyświetlony tuż po jego zakończeniu. Dostaniesz również możliwość pobrania naszego raportu, w którym wskazujemy, co może zrobić Twoja organizacja by zwiększyć swoją sprawność cyfrową. Na podany adres mailowy prześlemy krótkie podsumowanie.

Spotkanie z Zespołem Sieć Firm Przyszłości PFR

Jeżeli w Twojej organizacji pracuje więcej niż 50 pracowników oraz jesteście zainteresowani spotkaniem doradczym z Zespołem Sieć Firm Przyszłości PFR chętnie się z Wami spotkamy. Podczas spotkania możemy szczegółowo omówić wyniki Testu oraz przedstawić ofertę Grupy PFR.

Aby umówić się na spotkanie wypełnij Test, w trakcie którego zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na spotkanie. W ciągu kilku dni skontaktujemy się z Tobą. Aby nam ułatwić pracę możesz napisać do nas na maila: [email protected]

Podziękowania

Test został opracowany przez Zespół Sieć Firm Przyszłości PFR oraz Fundację Digital Poland. Chcielibyśmy podziękować p. dr hab. Andrzejowi Sobczakowi, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa), Monice Woźniak, Łukaszowi Marciowi oraz Damianowi Iwanowskiemu (Bank Światowy) za wsparcie merytoryczne przy tworzeniu narzędzia.

Skorzystaj z bezpłatnej oferty

Organizator

Zapraszamy do kontaktu

Warunki RODO

Warunki RODO