← Strona główna Grupy PFR

PFR podsumował program Tarcz Finansowych PFR

PFR S.A.
Zdjęcie Pawła Borysa, podsumowanie Tarczy Finansowej.

Skuteczna ochrona bezpieczeństwa ekonomicznego pracowników i przedsiębiorstw podczas pandemii.

Przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii było jednym z największych wyzwań dla Państw na całym świecie przez ostatnie 2 lata. Administracja i instytucje takie jak Polski Fundusz Rozwoju w obliczu rodzącego się zagrożenia dla przedsiębiorców szybko podjęły działania mające na celu ochronę polskich firm i miejsc pracy. Już kilka tygodni po pojawieniu się COVID-19 w Polsce rozpoczęto prace nad uruchomieniem pierwszej Tarczy Finansowej. Był to bezprecedensowy, sprawnie wdrożony rządowy program chroniący polskich przedsiębiorców i gospodarkę przed skutkami pandemii koronawirusa. To pierwszy w Polsce program powszechnego wsparcia, w którym wnioski można było składać wyłącznie online, ich weryfikacja była automatyczna, dzięki czemu pomoc finansowa docierała do firm w ciągu 48 godzin od jego złożenia.

Pobierz podsumowanie Programu

Teraz, 2 lata po uruchomieniu programów nadszedł czas na ich podsumowanie. W ramach wszystkich Tarcz PFR wypłacił ok 353 tys przedsiębiorcom ok. 73,2 mld zł wsparcia. W ramach umorzeń na kontach przedsiębiorców zostanie ok 43,8 mld zł, a 29,4 mld zwracają do PFR.

Nigdy wcześniej nie stworzono programu pomocy na taką skalę. Tarcza Finansowa chroniła podczas pandemii 3,2 mln miejsc pracy i ponad 350 tysięcy firm. Szacujemy, że bez programu spadek zatrudnienia wniósłby blisko 900 tysięcy zamiast 272 tysięcy w 2 kw. 2020 r. Oznacza to, że Tarcza uratowała około 600 tysięcy miejsc pracy. Warto podkreślić, że całkowity koszt programu przez 10 lat wyniesie poniżej 2% PKB

- powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Tarcza Finansowa i Tarcza Antykryzysowa były efektywną inwestycją w utrzymanie potencjału rozwojowego gospodarki przy utrzymaniu stabilnych finansów publicznych. O skuteczności i adekwatności pomocy może świadczyć to, że z pośród ponad 350 tys firm tylko 19 jest w restrukturyzacji, a 167 w likwidacji. Zaledwie 0,05% firm nie zdołało przetrwać. Pomiędzy 1 marca 2020 r., a 31 grudnia 2021 r. przybyło ok. 129 tys. aktywnych jednoosobowych działalności gospodarczych tj. przyrosło ich ok. 5,2%. Spośród 350 tys. przedsiębiorstw, które wzięły udział w programach tylko 0,05% nie zdołało przetrwać i uległo restrukturyzacji lub likwidacji. Stopa bezrobocia w Polsce w trakcie pandemii wzrosła o 0,6 p.proc., a na koniec 2021 r. wróciła do poziomu zbliżonego sprzed wybuchu pandemii.

Tarcze Finansowe to także wielostopniowy system zapobiegania nadużyć i wyłudzeń. Mimo dużego tempa prac nad uruchomieniem Tarczy Finansowej PFR stworzył system rozpatrywania wniosków o subwencje, który był połączony z Krajową Administracją Skarbową, ZUS, KIR czy bankami. Proces kontroli następczej jest stale realizowany we współpracy z KAS i CBA w ramach tzw. Tarczy Antykorupcyjnej. Wnioski 46 270 firm zostały z różnych powodów odrzucone na etapie wnioskowania Tarcz 1.0 i 2.0, z kolei w 1% firm wykryto nieprawidłowości na etapie kontroli następczej, skutkującej m.in. nieumorzeniem lub wezwaniem do zwrotu całej subwencji.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Wykorzystaj Design Thinking do realizacji celów biznesowych! Warsztaty PFR
Projektanci Design Thinking – PFR uruchamia kurs on-line o rozwoju innowacji w organizacjach
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO