← Strona główna Grupy PFR

PFR podpisał „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”

PFR S.A.
PFR podpisał „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”.

Przedstawiciele administracji rządowej, inwestorów, jednostek finansowych i ubezpieczeniowych, systemu oświaty oraz kluczowi przedstawiciele sektora biogazu i biometanu podpisali, 23 listopada 2021 roku w Warszawie „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”.

Celem porozumienia jest wspieranie rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce. Podpisany dokument pomoże w maksymalizacji tzw. local content, czyli udziału polskich przedsiębiorców oraz technologii w łańcuchu dostaw na potrzeby budowy i eksploatacji krajowych biogazowni i biometanowni oraz rozwoju rynku i powszechnego zastosowania biogazu i biometanu w gospodarce.

Porozumienie ma stanowić stałą platformę współpracy Stron poprzez zapewnienie skoordynowanych działań na rzecz dynamicznego rozwoju tego sektora z naciskiem na wzmocnienie krajowych korzyści ekonomicznych, środowiskowych, technologicznych, energetycznych i społecznych.

Polityka klimatyczno – energetyczna Unii Europejskiej w zakresie dążenia do redukcji emisji CO2 oraz przepisy zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dalej RED II) wskazują na potrzebę podjęcia skoordynowanych działań na rzecz rozwoju sektora biogazu oraz jego wykorzystania w nowym obszarze, jakim jest produkcja biometanu. Polska gospodarka, w szczególności rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy dysponuje bardzo dużym potencjałem w postaci biomasy oraz produktów ubocznych i odpadów pochodzenia rolniczego. Biorąc pod uwagę potencjał surowcowy, Polska ma szansę wygenerowania w przyszłości takiej ilości zielonego gazu, która zabezpieczyłaby znaczący popyt na gaz ziemny w kraju.

W imieniu Polskiego Funduszu Rozwoju, który obecnie jest największym inwestorem w polskim sektorze biogazowym, porozumienie podpisał Tomasz Tomasiak, Dyrektor Departamentu Transformacji Energetycznej.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
InfoWeek Grupy PFR - 6-10 grudnia 2021r.
Aktualizacja prezentacji na temat rozliczania i zwrotu subwencji dla małych i średnich firm
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO