← Strona główna Grupy PFR

Innowacyjne meble w przyjaznej szkole

PFR S.A.
Innowacyjne meble w przyjaznej szkole

Nowoczesne meble oraz pomoce dydaktyczne mają duży wpływ na to, w jaki sposób dzieci uczą się i funkcjonują w szkole.

O tworzeniu w szkole przyjaznej przestrzeni - inspirującej aktywność uczniów oraz sprzyjającej integracji dzieci z niepełnosprawnościami - eksperci, praktycy oraz designerzy rozmawiali na konferencji „Innowacyjne meble w przyjaznej szkole”. Konferencja zorganizowana została przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polski Fundusz Rozwoju przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

Dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele gmin i powiatów podczas konferencji zapoznali się z analizami dotyczącymi wpływu wyposażenia szkól na rozwój dzieci, poznali dostępne na polskim rynku rozwiązania, a także otrzymali praktyczny przewodnik ułatwiający wprowadzenie w życie optymalnych standardów.

Wzmacnianiu kompetencji potrzebnych we współczesnym świecie powinny również towarzyszyć zmiany przestrzeni, w której przebywają uczniowie. Współczesna szkoła to szkoła wspierająca rozwój umiejętności kreatywnych, tworząca środowisko pobudzające spontaniczną aktywność uczniów. Jej zadaniem jest również sprzyjanie integracji dzieci z różnego rodzaju potrzebami edukacyjnymi. Projektowane wyposażenie w szkole, w tym głównie meble - oprócz walorów ergonomicznych i prozdrowotnych – powinno zapewnić możliwość pracy zespołowej oraz integracji dzieci z niepełnosprawnościami. Ważne jest również wspieranie takich postaw, jak możliwość wyrażania własnych pomysłów, przy jednoczesnym zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa.

Korzystanie z nowych rozwiązań przestrzennych przez szkoły jest ważne również z punktu widzenia  kształtowania umiejętności określonych w podstawie programowej czy kompetencjach kluczowych, takich jak umiejętność komunikowania się, współpracy, negocjacji, rozwijanie kreatywności. Ukierunkowanie edukacji na kształtowanie postaw i cech sprzyjających innowacyjności to jeden z elementów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Równie ważnym jej punktem jest program flagowy Polskie Meble.

- Polskie meble już dziś trafiają do zachodnioeuropejskich szkół, przedszkoli i uniwersytetów, a nasze firmy posiadają wiele innowacyjnych rozwiązań, które wyznaczają trendy na rynku. Meble szkolne mają szansę stać się jednym z hitów polskiej branży meblarskiej, produktem, który demonstruje wartość, jaką niesie wiedza o potrzebach edukacji, uniwersalne projektowanie i atrakcyjne wzornictwo. Dzięki Programowi Polskie Meble oraz Funduszowi Inwestycji Samorządowych PFR może realnie wspierać firmy i samorządy w tym zakresie. Angażując się w projekt „Innowacyjne meble w przyjaznej szkole” chcemy wspierać rozwój producentów i samorządów nie tylko poprzez ofertę inwestycyjną. Jestem przekonany, że nasze dzieci zasługują na to, aby uczyć się w nowoczesnej i przyjaznej szkole – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Polska branża meblarska jest trzecim na świecie eksporterem mebli - w 2017 roku z wynikiem ponad 10 mld euro wyprzedziliśmy Włochów, a przed nami zostały Chiny i Niemcy. Celem Programu Polskie Meble jest zajęcie pierwszego miejsca w eksporcie mebli w Europie do końca 2020 roku. Branżę tworzy ponad 26 tysięcy podmiotów, w których pracuje na etatach ponad 165 tys osób. Wartość produkcji mebli w 2017 roku przekroczyła 45 mld złotych. Wartość krajowego rynku mebli do szkół wynosi według szacunków własnych około 500 mln zł.

Przewodnik dla szkół, jednostek samorządu terytorialnego oraz rad rodziców „Inwestycje w Przestrzeń Przyjaznej Szkoły” dostępny jest poniżej:

Załączniki:

Inwestycje w Przestrzeń Przyjaznej Szkoły

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
100 milionów złotych na start-upy w energetyce
7 czerwca inauguracja działania akceleratora DIANA w Polsce
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO