← Strona główna Grupy PFR
tarcza finansowa

Informacja na temat terminu uruchomienia procedury odwoławczej Tarczy Finansowej PFR

PFR S.A.
Informacja na temat terminu uruchomienia procedury odwoławczej Tarczy Finansowej PFR

Uprzejmie informujemy, że data udostępnienia możliwości składania wniosków odwoławczych w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm zgodnie z regulaminem programu została ustalona na dzień 18 maja 2020 r. Dotyczy to firm, które otrzymały już subwencję, ale w kwocie niższej niż wnioskowana.

Termin ten został uzgodniony w porozumieniu z bankami uczestniczącymi w programie, tak aby zapewnić sprawne i prawidłowe rozpatrzenie odwołań. Przypominamy, że odwołania będą składane również drogą elektroniczną poprzez formularz w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny. Przedsiębiorca będzie mógł je złożyć nie więcej niż 2 razy w odniesieniu do jednej firmy.

Procedura odwoławcza nie dotyczy firm, które otrzymały odmowę wypłaty subwencji – te mogą składać kolejne wnioski o wsparcie od momentu startu Programu, po wcześniejszym wyjaśnieniu wszelkich okoliczności w ZUS, swoim urzędzie skarbowym i w banku.

Więcej informacji na temat procesu odwoławczego znajdziecie Państwo w dokumencie pytań i odpowiedzi.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Polski Funduszu Rozwoju SA sprzedał obligacje za rekordową kwotę 18,5 mld zł! To największa jednorazowa emisja obligacji dokonana w Polsce.
Pierwsze wypłaty w programie Tarcza Finansowa PFR
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO