← Strona główna Grupy PFR

Program wsparcia komercjalizacji

Projekt Akcelerator Green Deal skierowany jest do grupy przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na przeprowadzenie prac badawczo - rozwojowych, w wyniku których powstały innowacje w obszarze „zielonych technologii”.

Cele Akceleratora

Rozwój kompetencji biznesowych

Nakierowanie uczestników na kwestie związane  ze sprzedażą  produktów / usług, w tym definiowaniem grup docelowych i przewag konkurencyjnych.

Aktywne pozyskiwanie finasowania VC

Przybliżenie uczestnikom zagadnień oraz mechanizmów związanych z finansowaniem przez fundusze wysokiego ryzyka.

Przygotowanie do ekspansji zagranicznej

Określenie gotowości do ekspansji zagranicznej oraz opracowanie kluczowych elementów strategii ekspansji.

HARMONOGRAM PROGRAMU

Moduł I - Narzędzia biznesowe

 • 23.05 Budowanie strategii sprzedaży-segmentacja rynku i kanały dotarcia
 • 30.05 Model biznesowy - metody monetyzacji
 • 07.06 Tworzenie strategii marketingowej
 • 13.06 Zarządzanie i ochrona IP
 • 15.06 Modele współpracy z korporacjami
 • 21.06 Wstęp do ESG
 • 27.06 Wprowadzenie do PPP; Speed dating z odbiorcami technologii
 • 07.07 Instrumenty wspierające rozwój przedsiębiorstw (dotacje, ulgi podatkowe)

Moduł II - Finansowanie VC

 • 13.09 Wstęp do finansowania VC; Umowa inwestycyjna - budowa i istotne zagadnienia
 • 14.09 Prowadzenie negocjacji z inwestorem;  Analiza finansowa
 • 19.09 Przygotowanie prezentacji inwestorskiej – struktura; Reverse pitching - networking z funduszami VC
 • 25.09 Prezentacja projektu przed funduszem VC - wystąpienia publiczne; DemoDay
 • wrzesień – październik Indywidulane konsultacje z przedstawicielami spółek Grupy Kapitałowej PFR (Fundusz Inwestycji Samorządowych, PFR Green Hub, PFR Nieruchomości) oraz z Grupy PFR (BGK, ARP, KUKE) oraz networking z przedstawicielami spółek branżowych
   

Moduł III - Ekspansja zagraniczna

 • 21.09 Finansowanie ekspansji zagranicznej
 • 25.10 Analiza rynków docelowych ekspansji, Stworzenie strategii wejścia na rynek
 • październik Konsultacje indywidualne z PAIH

Realizowane przedsięwzięcia badawcze i onepagery uczestników

Zapraszamy do kontaktu

Warunki RODO

Warunki RODO