← Strona główna Grupy PFR

Test Dojrzałości Cyfrowej

Poznaj potencjał cyfrowy Twojej organizacji

Jak przebiega badanie?

Za chwilę poprosimy Cię o ocenę 50 stwierdzeń, za pomocą których opisujemy organizację dojrzałą cyfrową. Odpowiedzi udzielane są na skali 1-5 gdzie, 1 oznacza „Zdecydowanie nie” a 5 oznacza „Zdecydowanie tak”. Dokładny opis skali odnajdziesz w poniżej rozwijanym polu. W celu uchwycenia wielu aspektów działania organizacji wpływających na procesy transformacji cyfrowej pytania zostały podzielone na 9 bloków tematycznych. Udzielone odpowiedzi zostaną przeliczone na punkty, a następnie zaprezentowany wynik zbiorczy oraz w podziale na poszczególne obszary działalności. Na udzielnie odpowiedzi potrzebujesz około 20-30 minut.

Na koniec badania dostaniesz możliwość pobrania naszego raportu, w którym wskazujemy co może zrobić Twoja organizacja by zwiększyć swoją sprawność cyfrową. Dodatkowo organizacje zatrudniające powyżej 50 pracowników zachęcamy do spotkania z naszymi doradcami w celu omówienia wyników raportu (zapis będzie możliwy poprzez formularz wyświetlony w trakcie badania).

Kiedy otrzymam wynik?

Wynik Testu zostanie wyświetlony tuż po jego wypełnieniu. Dodatkowo zostanie on wysłany na podany adres mailowy.

Pamiętaj, że badanie jest wystandaryzowane dla szerokiego grona organizacji, zarówno mniejszych jak i większych. W związku z tym interpretując wynik należy mieć na uwadze, że osiągniecie najwyższego poziomu sprawności cyfrowej nie zawsze jest przez nas rekomendowane. Niektóre obszary rozwoju cyfrowego będą również w mniejszym stopniu związane ze specyfiką działalności Twojej organizacji.

Interpretując wynik rekomendujemy przeanalizowanie wyniku w poszczególnych obszarach. 

Jak zinterpretować skalę odpowiedzi?

Prosimy o odniesienie się każdego stwierdzenia, gdzie ocenisz w jaki stopniu się z nim zgadzasz lub opisuje ono Twoją organizację. W tym celu skorzystaj ze skali 1-5, gdzie:

  • „1” oznacza Zdecydowanie NIE – zaznacz tą odpowiedź, jeżeli dane stwierdzenie zupełnie nie opisuje Twojej organizacji lub w pełni nie zgadzasz się z danym stwierdzeniem
  • „2” oznacza Raczej NIE – zaznacz tą odpowiedź, jeżeli dane stwierdzenie w bardzo małym stopniu opisuje Twoją organizację np. obszar stwierdzenia jest na pocztowej fazie wdrażania
  • „3” oznacza Częściowo – zaznacz tą odpowiedź, jeżeli dane stwierdzenie częściowo opisuje Twoją organizację np. podjęliście działania w obszarze, który opisuje stwierdzenie, jednakże nie zostały jeszcze osiągnięte satysfakcjonujące efekty lub dotyczy tylko części organizacji
  • „4” oznacza Raczej TAK – zaznacz tą odpowiedź, jeżeli dane stwierdzenie w dużym stopniu opisuje Twoją organizację np. osiągnęliście dobre efekty w obszarze, który opisuje stwierdzenie, jednakże działania te nie zostały w pełni ukończone lub nie osiągnęliście pełnej satysfakcji
  • „5” oznacza Zdecydowanie TAK – zaznacz tą odpowiedź, jeżeli w bardzo dużym stopniu dane stwierdzenie opisuje Twoją organizację np. osiągnięte efekty w obszarze, który opisuje stwierdzenie są w wysokim stopniu satysfakcjonujące
Porównaj wynik z innym organizacjami

Badanie zostało opracowane przez

Warunki RODO

Warunki RODO