← Strona główna Grupy PFR

Test Dojrzałości Cyfrowej

Poznaj potencjał cyfrowy Twojej organizacji

Jak zinterpretować skalę odpowiedzi?

Prosimy o odniesienie się każdego stwierdzenia, gdzie ocenisz w jaki stopniu się z nim zgadzasz lub opisuje ono Twoją organizację. W tym celu skorzystaj ze skali 1-5, gdzie:

  • „1” oznacza Zdecydowanie NIE – zaznacz tą odpowiedź, jeżeli dane stwierdzenie zupełnie nie opisuje Twojej organizacji lub w pełni nie zgadzasz się z danym stwierdzeniem
  • „2” oznacza Raczej NIE – zaznacz tą odpowiedź, jeżeli dane stwierdzenie w bardzo małym stopniu opisuje Twoją organizację np. obszar stwierdzenia jest na pocztowej fazie wdrażania
  • „3” oznacza Częściowo – zaznacz tą odpowiedź, jeżeli dane stwierdzenie częściowo opisuje Twoją organizację np. podjęliście działania w obszarze, który opisuje stwierdzenie, jednakże nie zostały jeszcze osiągnięte satysfakcjonujące efekty lub dotyczy tylko części organizacji
  • „4” oznacza Raczej TAK – zaznacz tą odpowiedź, jeżeli dane stwierdzenie w dużym stopniu opisuje Twoją organizację np. osiągnęliście dobre efekty w obszarze, który opisuje stwierdzenie, jednakże działania te nie zostały w pełni ukończone lub nie osiągnęliście pełnej satysfakcji
  • „5” oznacza Zdecydowanie TAK – zaznacz tą odpowiedź, jeżeli w bardzo dużym stopniu dane stwierdzenie opisuje Twoją organizację np. osiągnięte efekty w obszarze, który opisuje stwierdzenie są w wysokim stopniu satysfakcjonujące

Badanie zostało opracowane przez

Warunki RODO

Warunki RODO