← Strona główna Grupy PFR
tarcza finansowa 2.0

Terminy decyzji dotyczących zwrotów dla beneficjentów Tarczy Finansowej PFR 2.0

PFR S.A.
Terminy decyzji dotyczących zwrotów dla beneficjentów Tarczy Finansowej PFR 2.0

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że decyzje dotyczące zwrotów subwencji finansowych Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla mikrofirm i MŚP zostaną wydane przez PFR w dniach od 13 do 15 lipca 2022 r. Prosimy beneficjentów o sprawdzenie swojego serwisu transakcyjnego w tym okresie. Przypominamy, że mikrofirmy i MŚP będą zobowiązane do zwrotu nieumorzonej część subwencji finansowej do 15 września 2022 r.

Zwróć otrzymaną nadwyżkę (dotyczy MŚP)

? Spłata nadwyżki przez MŚP - Na etapie rozliczenia dane prognozowane przez przedsiębiorstwo zastępowane są danymi rzeczywistymi, dotyczącymi spadku Przychodów oraz Kosztów Stałych. Na tej podstawie ustalana jest przez przedsiębiorcę kwota ewentualnej nadwyżki, którą należy spłacić. Spłata powinna nastąpić na indywidualny numer rachunku bankowego, wskazany w Oświadczeniu o Rozliczeniu.  

Uruchomienie szkoleń online

? Zapisy na szkolenia są już dostępne. Zapraszamy do uczestnictwa!  

Wydanie decyzji przez PFR

? Decyzja określająca kwotę subwencji finansowej podlegającej zwolnieniu z obowiązku zwrotu dostępna w bankowości elektronicznej beneficjenta.  

Zwróć nieumorzoną część subwencji

? Zwrot w kwocie wskazanej w treści decyzji wydanej przez PFR lub zwrot w całości.  

Od 27 czerwca br. PFR planuje rozpoczęcie bezpłatnych szkoleń online dla przedsiębiorców na temat zasad zwrotów i spłat subwencji. Zapisy na szkolenia będą dostępne na stronie od 20 czerwca br.

Przypominamy również, że małe i średnie firmy są zobowiązane do zwrotu nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej nie później niż do 30 czerwca 2022 r.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem była dodatkowa pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z drugą falą COVID-19. W ramach programu 47,6 tys. firm otrzymało 7,1 mld zł wsparcia, dla ochrony ponad 360 tys. pracowników. Szacujemy, że poziom umorzeń Tarczy 2.0 wyniesie 6,3 mld zł, a więc firmy będą musiały oddać ok 800 mln zł – ok. 12% kwoty wypłaconych subwencji.

Cały program Tarcz Finansowych 1.0, 2.0 i Tarczy da Dużych Firm objął 353 tys. przedsiębiorstw, którym za pomocą współpracujących banków PFR wypłacił 73,2 mld zł wsparcia.

W razie pytań lub wątpliwości można dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).
 

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Zmiana Regulaminu w zakresie spłat subwencji dla beneficjentów MŚP Tarczy 2.0
Przygotuj firmę do pozyskania dotacji z programu FENG - PFR organizuje cykl spotkań on-line
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO