← Strona główna Grupy PFR
tarcza finansowa 2.0

Rusza Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm

PFR S.A.
Rusza Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm

15 stycznia po północy uruchomiona zostanie możliwość składania wniosków o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla Mikrofirm i MŚP z 45 branż najbardziej poszkodowanych w wyniku drugiej fali pandemii. Strumień finansowego wsparcia Tarczy 2.0 obejmuje trzy instrumenty: Tarczę Finansową PFR dla MŚP 2.0, Tarczę Finansową dla Dużych Firm i umorzenie subwencji dla MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0, a ich łączna wartości to ok. 35 mld zł.

Podobnie jak w pierwszej Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0, wsparcie będzie udzielane szybko, w prosty i bezpieczny sposób za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej 17 banków komercyjnych i większości spółdzielczych. Przewidziana pula subwencji dla Mikrofirm wynosi 6,5 mld zł, tak jak dla sektora MŚP, gdzie kwota wsparcia to również 6,5 mld zł. Dodatkowo najbardziej poszkodowane branże mają możliwość umorzenia pełnej kwoty subwencji uzyskanej z Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0 bez konieczności spełnienia warunku o utrzymaniu stanu zatrudnienia. Szacowana kwota umorzenia wyniesie ok. 7 mld zł. W rezultacie Mikrofirmy oraz MŚP, zakwalifikowane to Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 2.0, mogą otrzymać łącznie 20 mld zł.

Dla dużych przedsiębiorstw, ze wszystkich branż wymagających wsparcia w związku z pandemią, przeznaczona jest Tarcza dla Dużych Firm o wartości do ok. 20 mld zł, która oczekuje na notyfikację Komisji Europejskiej. 

Jesteśmy przekonani, że wsparcie z Tarczy Finansowej 2.0 zrekompensuje firmom zdecydowaną większość strat na skutek pandemii COVID-19 w okresie listopad – marzec. Mikrofirmy mogą otrzymać nawet do 324 tys. zł, a MŚP do 3,5 mln zł subwencji. Wnioski będą szybko i sprawnie rozpatrywane, a środki powinny trafiać na rachunki beneficjentów w ciągu 2 dni. Prosimy o przestrzeganie wymogów sanitarnych, ponieważ ich łamanie zgodnie z wymogami prawa spowoduje utratę środków.

- Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju 

Podobnie, jak przy Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 2.0 firma, która chce skorzystać ze wsparcia, będzie musiała spełnić określone warunki, które szczegółowo opisane są na stronie programu z podziałem na Mikrofirmy oraz MŚP.

Tarcza 2.0 dla Mikrofirm

 • O subwencje mogą ubiegać się firmy, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników, a ich obroty lub suma bilansowa wynoszą mniej niż 2 mln euro,
 • Odnotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów w 2019 roku.
 • Przyznana kwota subwencji jest zależna od wielkości spadku przychodów:
  - 18 tys. zł na pracownika przy spadku przychodów o 30-60 proc.
  - 36 tys. zł na pracownika przy spadku przychodów powyżej 60 proc. 

Maksymalna kwota subwencji to 324 tys. zł. Subwencja może zostać umorzona nawet w 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku.

Tarcza 2.0 dla MŚP

 • O subwencje mogą ubiegać się firmy zatrudniające do 249 pracowników, których obroty wynoszą poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa jest poniżej 43 mln euro,
 • Odnotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów w 2019 roku.
 • Odnotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 listopada do 31 grudnia 2019 r. lub od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.
 • Subwencja zostanie wypłacona w kwocie nie wyższej niż 70 proc. straty brutto (przed podatkiem) za miesiące od listopada 2020 do marca 2021 roku (styczeń-marzec 2021 na podstawie prognoz).

Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł, ale nie więcej niż 72 tys. zł na pracownika.

W przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR 1.0, maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz MŚP łącznie na jednego pracownika nie może być wyższa niż 72 tys. zł dla Mikrofirm i 144 tys. zł dla MŚP.

Wniosek składany w systemie bankowości elektronicznej jest prosty, a jego weryfikacja przebiega automatycznie dzięki połączeniu z rejestrami innych instytucji publicznych takich, jak np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Urząd Skarbowy. Naszym celem jest wydanie decyzji w ok. 48h, ale nie później niż w ciągu kilku dni roboczych. Zależy nam, żeby w przypadku pozytywnej decyzji subwencja została przekazana na konto firmy również w ciągu 48h. Aby proces przebiegł sprawnie apeluję do przedsiębiorców, aby po złożeniu w odpowiednich organach dokumentów, mających wpływ na zaklasyfikowanie do Tarczy 2.0 lub na wysokość subwencji np. pliku JPK_V7M lub JPK_V7K, o wstrzymanie się przez kilka dni ze złożeniem wniosku, aż aktualne dane zostaną przeprocesowane przez instytucję i przekazane do PFR. Ten proces może potrwać do 7 dni.

- Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju 

Możliwość odwołania od decyzji będzie możliwa od 1 lutego do 31 marca.

Warunkiem otrzymania subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 jest stosowanie się przez przedsiębiorcę do ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Wnioski o umorzenie subwencji otrzymanych w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0 będzie można składać po upływie roku od otrzymania subwencji. Aktualna lista kodów PKD 45 branż (Stan na 14 stycznia 2021).

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z Tarczy Finansowej PFR 2.0 mogą wziąć udział w specjalnych webinariach informacyjnych. Terminy i zapisy dostępne są na stronie.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Transmisja konferencji na YT

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Wyjaśnienie dotyczące definicji „Kosztów Stałych” oraz zasad wydatkowania uzyskanej Subwencji Finansowej
Rozszerzona lista PKD i umorzenia subwencji – Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Tarczy Finansowej PFR 2.0
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO