← Strona główna Grupy PFR

Przedłużenie terminów rozliczenia subwencji finansowych z Tarczy Finansowej PFR 2.0

PFR S.A.
Grafika do newsa informującego o nowych terminach rozliczenia subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju w odpowiedzi na potrzeby i postulaty zgłaszane przez organizacje przedsiębiorców oraz indywidualnych beneficjentów zdecydował o przedłużeniu terminów rozliczenia subwencji finansowych dla beneficjentów Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Małe i średnie firmy będą zobowiązane dokonać zwrotu nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej nie później niż do 30 czerwca 2022 r. (obecnie do 15 marca 2022 r.).

Mikrofirmy i MŚP będą zobowiązane zwrócić nieumorzoną część subwencji finansowej nie później niż do 15 września 2022 r. (obecnie do 31 maja 2022 r.).

W związku z powyższą zmianą decyzje PFR dotyczące rozliczenia subwencji zostaną wydane nie później niż do 30 lipca 2022 r. (obecnie 30 kwietnia 2022 r.).

Wprowadzenie ww. zmian wymaga dodatkowych działań po stronie Rady Ministrów, która zleciła Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację Tarczy Finansowej PFR 2.0. oraz zmiany Regulaminu Programu 2.0, co spodziewane jest w najbliższych tygodniach.

Przypominamy, że obecnie trwa proces rozliczenia subwencji dla mikrofirm w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0, który zakończy się 28 lutego 2022 r. Zapraszamy przedstawicieli mikrofirm, które otrzymały subwencję, na bezpłatne szkolenia online dotyczące zasad ich rozliczania.

W razie pytań lub wątpliwości można też dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Ostateczny termin dla beneficjentów, którzy nie złożyli Oświadczenia o Rozliczeniu
Dodatkowy termin dla MŚP rozliczających Tarczę Finansową 2.0
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO