← Strona główna Grupy PFR
Komunikat Tarcza Finansowa 1.0

Subwencje finansowe w zakresie przekraczającym limity ustalone w sekcji 3.1 tymczasowych ram środków pomocy w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych oraz działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury

PFR S.A.
Subwencje finansowe w zakresie przekraczającym limity ustalone w sekcji 3.1 tymczasowych ram środków pomocy w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych oraz działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury

Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w  sprawie możliwości ubiegania się o subwencje finansowe w zakresie przekraczającym limity ustalone w sekcji  3.1 Tymczasowych ram środków pomocy w celu wsparcia gospodarki wkontekście trwającej epidemii COVID-19 dla działalnościw sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych oraz działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

W związku z pojawiąjącymi się wątpliwościami, dotyczącymi możliwości wnioskowania  przez przedsiębiorców prowadzących działalnośćw sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych oraz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury o subwencję finansową w wysokości przekraczającej limity określone dla tych rodzajów działalności wsekcji 3.1 Komunikatu Komisji –Tymczasowe ramy środków pomocy w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z20.03.2020 r. z późn. zm.) („Tymczasowe Ramy”), informujemy, co następuje:

1.Zgodnie z umową subwencji finansowej („Umowa Subwencji”), w przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub produkcji podstawowej produktów rolnych oraz  prowadzi inną  działalność gospodarczą, to limity pomocy, o których mowa w sekcji 3.1. Tymczasowych Ram,dla tych rodzajów działalności,nie będą mieć zastosowania do tej innej działalności pod warunkiem, że (i) przedsiębiorca prowadzi rozdzielną księgowość dla obu tych działalnościoraz (ii) inna działalność nie jest działalnością w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub produkcji podstawowej produktów rolnych(odpowiednio).2.Przedsiębiorca spełniający kryteria, o których mowa w pkt 1 powyżej, może wnioskować osubwencję finansową w wysokości przekraczającej limity pomocy,o których mowa w sekcji 3.1  Tymczasowych  Ram,  przewidziane  dla działalnościwsektorze  produkcji  podstawowej produktów  rolnychlub działalnościw  sektorze  rybołówstwa  i  akwakulturypoprzez nieodznaczanie   w   formularzu  udostępnionym  w  bankowości  elektronicznej  banku  za pośrednictwem,  którego  aplikuje  o  subwencję,  informacji  oprowadzeniu  działalności wsektorze  produkcji  podstawowej  produktów  rolnych  lub  działalności  w  sektorze rybołówstwa i akwakultury.3.Wnioskując  o  subwencję  finansową,  przedsiębiorca  zobowiązany  jest  określić  wysokość wnioskowanej subwencji finansowej w taki sposób, aby nie doprowadzić do przekroczenia limitów pomocy z sekcji 3.1 Tymczasowych Ram.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Rozpoczęcie procesu umorzeń Tarczy Finansowej 1.0
Pomoc dla niepublicznych szkół, placówek, zespołów szkół lub placówek oraz innych form wychowania przedszkolnego
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO