← Strona główna Grupy PFR
Komunikat Tarcza Finansowa 1.0

Możliwości uwzględnienia osoby współpracującej na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy

PFR S.A.
Możliwości uwzględnienia osoby współpracującej na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy

Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.w sprawie możliwości uwzględnienia osoby współpracującej na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego  Funduszu Rozwoju dla Małych iŚrednich Firm”.

W związku z pojawiąjącymi się wątpliwościami, dotyczącymi możliwości uwzględnienia osoby współpracującej, o której mowa w art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887z późn. zm.) („Osoba Współpracująca”) na potrzeby ustalenia  statusu  przedsiębiorcy w  ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” („Program”), informujemy, co następuje:

  1. Zgodnie z regulaminem ubiegania się o udział w Programie („Regulamin”), na potrzeby ustalenia statusu mikroprzedsiębiorcy albo MŚP, przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich,  wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego („Pracownik”).
  2. Wobec powyższego, przedsiębiorca może zaliczyć w ogólnej liczbie Pracowników, ustalanej na potrzeby określenia statusu Mikroprzedsiębiorcy albo MŚP, Osobę Współpracującą zgłoszoną do ubezpieczeń społecznych pod kodem 0511, pod warunkiem, że osoba ta jest jednocześnie Pracownikiem.
  3. W  przypadku, gdy Osoba Współpracująca nie jest Pracownikiem, przedsiębiorca nie uwzględnia tej osoby w ogólnej liczbie Pracowników ustalanej na potrzeby określenia statusu Mikroprzedsiębiorcy albo MŚP, niemniej  jednak, w przypadku mikroprzedsiębiorcy, uwzględnia tę osobę na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej.
PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Zakończenie Finansowania Programowego w ramach programu
Rozpoczęcie procesu umorzeń Tarczy Finansowej 1.0
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO