← Strona główna Grupy PFR
tarcza finansowa

Polski Funduszu Rozwoju SA sprzedał obligacje za rekordową kwotę 18,5 mld zł! To największa jednorazowa emisja obligacji dokonana w Polsce.

PFR S.A.
Polski Funduszu Rozwoju SA sprzedał obligacje za rekordową kwotę 18,5 mld zł! To największa jednorazowa emisja obligacji dokonana w Polsce.

Polski Fundusz Rozwoju wyemitował w piątek, w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości do 100 mld zł, 5-letnie obligacje o wartości nominalnej 18,5 mld zł. Łącznie z poprzednią pierwszą emisją, PFR wyemitował łącznie obligacje o wartości 34,8 mld zł.

Emisję przeprowadzono  w związku z powierzeniem PFR przez Radę Ministrów, na podstawie art. 21a ust. 1 ustawy o systemie instytucji rozwoju oraz uchwały Rady Ministrów z dnia 27.04.2020 r. o  realizacji  „Programu rządowego - tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”. Wyemitowane obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa.

Polski Fundusz Rozwoju z sukcesem uplasował dzisiaj kolejną emisję obligacji w ramach rządowego programu  Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju firm i pracowników. Po pierwszej emisji z 27 kwietnia o wartości 16,3 mld zł, to kolejny dowód, że PFR zyskał zaufanie inwestorów i że funkcjonowanie programu rządowego jest osadzone w silnych realiach ekonomicznych.

- Paweł Borys, prezes PFR

Obligacje są oprocentowane w stosunku rocznym na poziomie 1,625%, a termin zapadalności jest ustalony na 31 marca 2025 r. Ich rentowność została określona na podstawie wyceny obligacji skarbowych o podobnym terminie zapadalności powiększonych o podatek bankowy i  marżę za ryzyko mniejszej płynności niż obligacje skarbowe. Konstrukcja elementów składowych rentowności jest zbliżona do obligacji emitowanych przez bank BGK.

Środki pozyskane przez PFR z emisji zostaną w całości przeznaczone na realizację rządowego programu wsparcia finansowego przedsiębiorców w związku z negatywnymi  skutkami COVID-19.
Podstawą prawną emisji obligacji przez PFR jest art. 21aa ustawy o systemie instytucji rozwoju.
Dzisiejsza emisja to rekordowa wartość pojedynczej emisji obligacji w skali Polski. Potwierdza ona nasze przekonanie o zdolności do wypełnienia zadania postawionego nam przez rząd, aby skutecznie, szybko i z zachowaniem staranności o ekonomikę tego procesu sfinansować i rozdystrybuować środki dla przedsiębiorców w Polsce o wartości 100 mld złotych. Dziękuję wszystkim osobom, z wielu różnych instytucji, które sprawiły, że ta kolejna emisja zakończyła się dużym sukcesem.

- Paweł Borys, prezes PFR

Bardzo cieszę się, że po raz kolejny przekroczyliśmy próg 15 mld zł, jaki zakładaliśmy. Uzyskaliśmy dobrą cenę, porównywalną z podobnymi papierami, emitowanymi na rynku. Dziękuję naszym dealerom – bankowi PKO BP oraz Pekao SA oraz pozostałym bankom realizującym funkcję dealera dnia, do których dołączył tym razem bank ING. Widać duże zrozumienie wśród banków naszego wspólnego celu, jakim jest zapewnienie sprawnego wehikułu pozyskiwania środków, które w kolejnym kroku są szybko i sprawnie dystrybułowane do firm.

- Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR, odpowiedzialny na emisję obligacji

W ramach realizacji  rządowego programu PFR realizuje wsparcie sektora mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm środkami o wartości do 100 mld zł. PFR realizuje program we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, które odgrywają kluczową rolę w dystrybucji środków pozyskanych przez PFR na jego realizację.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Polski Funduszu Rozwoju SA sprzedał obligacje za 16,3 mld zł
Polski Fundusz Rozwoju SA sprzedał obligacje za ponad 15 mld zł
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO