← Strona główna Grupy PFR
Technologia

Debiut obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju na rynku Catalyst

PFR S.A.
Debiut obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju na rynku Catalyst

Trzy serie obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju o łącznej wartości nominalnej 50 mld złotych zadebiutowały dziś na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst. To rekordowa wartość wśród notowanych obligacji korporacyjnych na Catalyst w historii GPW. Obligacje te zostały wyemitowane w kwietniu i maju bieżącego roku w ramach rządowego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 100 miliardów złotych.

Wyemitowane obligacje są zabezpieczone gwarancją Skarbu Państwa, mają zapadalność odpowiednio 4 i 5 lata oraz wartość nominalną 1 milion złotych każda. Są to papiery na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, zdematerializowane, rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Emisje zostały przeprowadzone w związku z powierzeniem PFR przez Radę Ministrów, na podstawie art. 21a ust. 1 ustawy o systemie instytucji rozwoju oraz uchwały Rady Ministrów z dnia 27.04.2020 r. o realizacji „Programu rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”.

Podjęliśmy kolejny ważny krok w kierunku realizacji programu wsparcia przedsiębiorców w ramach Tarczy Finansowej PFR. Do tej pory przekazaliśmy już prawie 40 mld zł subwencji dla mikro, małych i średnich firm. Wkrótce spodziewamy się także notyfikacji Komisji Europejskiej dla programu skierowanego do dużych firm o wartości 25 mld zł. Notowanie obligacji PFR na ASO Catalyst ma kluczowe znaczenie w podejmowaniu przez inwestorów kolejnych decyzji o nabywaniu obligacji PFR. Bankom umożliwi to kwalifikowanie tych papierów dłużnych, jako aktywa płynnego w ramach wskaźnika płynnościowego LCR (liquidity coverage ratio), przez co będą mogły być trzymane w portfelu płynnościowym banków, a nie inwestycyjnym. Dla PFR to z kolei większa szansa na pozyskanie kolejnych 50 mld zł na ochronę firm i miejsc pracy milionów Polaków.

Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.


Środki pozyskane przez PFR z emisji są w całości przeznaczone na realizację rządowego programu wsparcia finansowego przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami COVID-19.


Znaczenie państwa dla rozwoju gospodarczego jest szczególnie dobrze widoczne w sytuacjach kryzysowych. Działania polskiego rządu przy zwalczaniu kryzysu są spektakularne. Kluczowa rola w tym procesie przypadła Polskiemu Funduszowi Rozwoju. To właśnie PFR sprawnie i efektywnie wspiera nasze przedsiębiorstwa. W tym tygodniu kolejna tarcza finansowa dla dużych firm uzyskała pozwolenie na start od Komisji Europejskiej. Oznacza to, że do naszych spółek popłyną kolejne miliardy złotych. Dzisiejszy debiut PFR na giełdzie w segmencie Catalyst oznacza możliwość pozyskania tańszego pieniądza na realizację dalszych, niezbędnych inwestycji. To również czynnik zwiększający atrakcyjność Funduszu wobec inwestorów i kontrahentów oraz doskonałe narzędzie promocyjne.

Cieszę się, że Giełda Papierów Wartościowych może wspomóc PFR, tym samym współuczestnicząc w dziele wspierania rodzimych przedsiębiorców.

dr Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych.

Dotąd PFR dokonał już trzech emisji obligacji, które zakończyły się sukcesem. W pierwszej emisji obligacje osiągnęły wartość 16,3 mld zł, w drugiej sprzedane zostały za rekordową kwotę 18,5 mld zł, co było największą jednorazową emisją w historii Polski, w trzeciej 15,175 mld zł. Wkrótce planowane są kolejne emisje.

Dziękujemy inwestorom za zaufanie i wsparcie w realizacji największego, jak dotąd, programu ratowania polskiej gospodarki. Wierzymy, że debiut PFR na GPW otworzy drogę do nabywania kolejnych obligacji przez dotychczasowych inwestorów i przekona nowych, że PFR to solidny partner. To, co odróżnia ASO od Rynku Regulowanego to brak wymogu posiadania zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego przy wprowadzaniu obligacji na ASO. Ma to olbrzymi wpływ na szybkość procesu wprowadzania obligacji do obrotu. Czynnik ten powoduje, że większość obligacji korporacyjnych, w tym obligacje emitowane przez banki, notowana jest właśnie na rynku ASO. Na tym rynku notują swoje obligacje największe banki takie jak np. BGK, Pekao, PKO BP, Alior, ING, Santander, mBank, odbywają się na nim także duże emisje korporacyjne np. KGHM, PGR, PZU, Cyfrowy Polsat. Oba systemy notowań są identyczne co powoduje, że inwestorzy, w tym inwestorzy instytucjonalni mają do niego dostęp.

Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR, odpowiedzialny za emisję obligacji.

W ramach rządowego programu, PFR realizuje wsparcie dla sektora mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm środkami o wartości do 100 mld zł. Program realizowany jest we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, które odgrywają kluczową rolę w dystrybucji środków pozyskanych przez PFR.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Nowe wsparcie PFR dla Zielonego Zwrotu TAURONA
Polski Funduszu Rozwoju SA sprzedał obligacje za 12 mld zł
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO