← Strona główna Grupy PFR

Polski Fundusz Rozwoju SA sprzedał obligacje za ponad 15 mld zł

PFR S.A.
Polski Fundusz Rozwoju SA sprzedał obligacje za ponad 15 mld zł

Polski Fundusz Rozwoju sprzedał dzisiaj bankom kolejne obligacje w ramach rządowego programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju firm i pracowników. Dzisiejszy limit obligacji 5-letnich – 15.175 mld pln - został objęty w całości. To już trzecia emisja od 27 kwietnia. W sumie PFR sprzedał już obligacje o wartości nominalnej 50,0 mld pln, czyli program emisji obligacji po 3 tygodniach osiągnął półmetek.

Polski Fundusz Rozwoju wyemitował w piątek, w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości do 100 mld zł,  5-letnie obligacje o wartości nominalnej 15,175 mld zł. Łącznie z poprzednimi dwiema emisjami, PFR wyemitował łącznie obligacje o wartości 50,0 mld zł.

Emisję przeprowadzono  w związku z powierzeniem PFR przez Radę Ministrów, na podstawie art. 21a ust. 1 ustawy o systemie instytucji rozwoju oraz uchwały Rady Ministrów z dnia 27.04.2020 r. o realizacji Programu rządowego - tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm.

Wyemitowane obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Obligacje są oprocentowane w stosunku rocznym na poziomie 1,625% , a termin zapadalności jest ustalony na 22 września 2025 r. Ich rentowność została określona na podstawie wyceny obligacji skarbowych o podobnym terminie zapadalności powiększonych o podatek bankowy i  marżę za ryzyko mniejszej płynności niż obligacje skarbowe. Konstrukcja elementów składowych rentowności jest zbliżona do obligacji emitowanych przez bank BGK.

Środki pozyskane przez PFR z emisji zostaną w całości przeznaczone na realizację rządowego programu wsparcia finansowego przedsiębiorców w związku z negatywnymi  skutkami COVID-19.
Podstawą prawną emisji obligacji przez PFR jest art. 21aa ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Po dzisiejszej emisji jesteśmy już na półmetku pozyskiwania środków na realizację rządowego programu Tarczy. Cieszy nas to, że te środki szybko trafiają do wnioskujących przedsiębiorców. Za chwilę ruszy kolejny Program – tym razem skierowany do dużych firm więc wyzwań zarówno po stronie pozyskiwania środków, jak i ich sprawnej dystrybucji, nie zabraknie. Po miesiącu praktycznych doświadczeń widać, że tworzony w tak trudnych warunkach i niespotykanym tempie Program działa we wszystkich kluczowych aspektach

powiedział Paweł Borys, prezes Zarządu PFR.

Bardzo cieszę się, że już trzeci raz przekroczyliśmy próg 15 mld zł, a więc zrealizowaliśmy nasz plan związany tą emisją obligacji na ten miesiąc! System dystrybucji środków do przedsiębiorców miał przez cały ten gorący czas niewielki bufor bezpieczeństwa więc mógł toczyć się płynnie a to był nasz drugi cel na ten miesiąc. Dziękuję naszym dealerom – bankowi PKO BP oraz Pekao SA oraz pozostałym bankom realizującym funkcję dealera dnia

– powiedział Bartłomiej Pawlak, wiceprezes Zarządu PFR,
odpowiedzialny za emisję obligacji.

W ramach realizacji  rządowego programu PFR realizuje wsparcie sektora mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm środkami o wartości do 100 mld zł. PFR realizuje program we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, które odgrywają kluczową rolę w dystrybucji środków pozyskanych przez PFR na jego realizację.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Polski Funduszu Rozwoju SA sprzedał obligacje za rekordową kwotę 18,5 mld zł! To największa jednorazowa emisja obligacji dokonana w Polsce.
Agencja ratingowa S&P utrzymała rating PFR S.A. na poziomie A/A-
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO