← Strona główna Grupy PFR

Przedłużone zawieszenie BPS TFI w ewidencji Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych zarządzających PPK

PFR S.A.
savings_grafika_news

Na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego, PFR przedłużył zawieszenie udziału BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych do 30 października 2022 r. W tym czasie Fundusz nie będzie podpisywał nowych umów o zarządzanie PPK.

Rachunki uczestników PPK są bezpieczne i będą zarządzane bez zmian. 

Więcej na temat powodów zawieszenia TFI i jego konsekwencji znajduje się we wcześniejszym komunikacie na ten temat. Zawieszenie BPS TFI jest pierwszym krokiem w procesie przekazania zarządzania funduszem BPS Emerytura PPK do PFR TFI S.A., które jest instytucją wyznaczoną na mocy ustawy o PPK. Zmiana instytucji zarządzającej nie wpłynie na własność środków zgromadzonych na rachunkach PPK, a celem tej zmiany jest zapewnienie uczestnikom PPK bezpieczeństwa zgromadzonych środków i zarządzania nimi w oparciu o najwyższe rynkowe standardy.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
PFR udzieli GAZ-SYSTEM finansowania w kwocie 1 mld zł na projekty inwestycyjne zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO